Crna Gora

European Gateway

Fujifilm u Evropi


    

Danas Fujifilm subjekti djeluju u više od 50 grupa kompanija u Evropi i zapošljavaju više od 4.500 ljudi koji rade na R&D, proizvodnji, prodaji i servisnoj podršci. U cijeloj Evropi oni služe raznim industrijama uključujući medicinske, prirodne nauke, grafičke umjetnosti, elektronskih materijala, hemijski, optici, medijima za snimanje, filmskim i fotografskim tehnologijama.


FUJIFILM Europe e isto taka aktiven vo slednive regioni:

Middle East Country Portal
South Africa Country Portal