Crna Gora

Istorijat inovacija

Od svog nastanka kao proizvođača fotografskih filmova, konstantno težimo ka inovativnim rješenjima na sve više polja, od obrade slike do medicinskih sistema.

2000-te

2003 Super CCD [Photo] Super CCD
Transnazalni endoskop [Photo] Transnasal endoscope
Digitalni dijagnostički sistem za obradu slika putem X zraka: FCR Profect CS [Photo] FCR Profect CS
2006 Funkcionalna kozmetika za njegu kože: F Square i [Photo] F Square i
Proizvodi za internističku njegu: F Cube i [Photo] F Cube i
2007 Astalift, linija proizvoda za njegu kože [Photo] Astalift
Metabarrier i Oxibarrier, nutritivni dodaci [Photo] Metabarrier and Oxibarrier
Digital Minilab Frontier 700 Series [Photo] Digital Minilab Frontier 700 Series
2008 Kompanija Fujifilm Holdings stupila je u strateški važno poslovno udruženje sa kompanijama Toyama Chemical Co., Ltd. i Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
MV-SR657, FCR Digital Mammography CAD [Photo] MV-SR657
Justia, FTS sistem sa elektronskim endoskopom [Photo] Justia
Jet Press 720 (radni naziv), digitalni sistemi za štampanje mastilom [Photo] Jet Press 720 (tentative name)
Volume Analyzer Synapse Vincent, sistem za analizu 3D slika [Photo] Volume Analyzer Synapse Vincent
Fujifilm Quality Thermal Photo Paper, sledeća generacija materijala za štampanje fotografija u tehnologiji sa termičkim prenosom
Antibakterijski, antivirusni, višenamjenski biofilter
Super CCD EXR [Photo] Super CCD EXR
Fujifilm FinePix Real 3D sistem, sistem za 3D digitalne slike [Photo] Fujifilm FinePix Real 3D system