Crna Gora

Fujifilm Advanced Research Laboratories

Godine 2006. osnovali smo Fujifilm Advanced Research Laboratories kao glavni centar za istraživanje i razvoj Fujifilm grupe. Ovaj kompleks laboratorija okuplja naučnike i inženjere iz kompanija u sklopu grupe koji sarađuju na poljima istraživanja i razvoja. Ta polja obuhvataju organsku sintezu, tanke višeslojne premaze, preciznu mikroobradu, dizajn sočiva, lasere, štampanje i obradu slike.

Fujifilm Advanced Research Laboratories organizovan je kao grupa međusobno povezanih laboratorija. Frontier Core-Technology Laboratories služi za razvoj najsavremenijih tehnologija koje imaju potencijal da promijene budućnost. Synthetic Organic Chemistry Laboratories namijenjen je istraživanju organskih materijala visokih performansi za široku primjenu. Advanced Marking Research Laboratories koristi se za razvoj inovacija u tehnologiji štampanja. Life Science Research Laboratories and Regenerative Medicine Research Laboratories služi za istraživanje novih mogućnosti u biohemiji, proizvodnji ljekova i odgovarajućim naukama o živim sistemima gdje Fujifilm teži snažnom razvoju.

Podaci o laboratorijama

Adresa 577-1 Ushijima, Kaisei Town, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture, 258-8577 Japan
Broj telefona 0465-86-1111
Naziv na engleskom Fujifilm Advanced Research Laboratories (FF ARL)
Ukupna površina Oko 56,000m2 (ne računajući napajanje energijom)
Početni broj zaposlenih Oko 600