This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Crna Gora

Održivost

U Fujifilm radimo na tome da smanjimo naš ugljenikov i vodeni otisak, efikasnijim korišćenjem prirodnih resursa i materijala za pakovanje, smanjivanjem proizvodnje otpada i rizika po životnu sredinu.