Crna Gora

Profil preduzeća

Proslava naše 80. godišnjice u 2014., pokazala je da je Fujifilm poznat kao najveća svjetska kompanija za fotografiju i slike. Mi smo takođe poznati po inovacijama u medicini, visoko funkcionalnim materijalima, i mnogim drugim oblastima visoke tehnologije.