Crna Gora

Korporativna filozofija

Korporativna filozofija – nepromenljive vrijednosti Fujifilm Group

Mi ćemo stvoriti nove vrijednosti kroz integraciju naših osobenih i vodećih tehnologija kao i izdavanjem vlasničke tehnologije da nastavimo pružanje vrhunskog kvaliteta proizvoda i usluga koje njeguju povjerenje klijenata i zadovoljstvo.

Kroz ove napore mi ćemo prevazići granice prošlosti “Slika i informacija”, da se unaprijedi razvoj kulture, nauke, tehnologije i industrije u društvu i dalje poboljša ljudsko zdravlje i zaštita životne sredine.

Naša nova korporativna filozofija je zasnovana na prepoznavanju da naša misija, preko naših održivih korporativnih aktivnosti, značajno doprinese ostvarivanju društva u kojem svi ljudi širom svijeta mogu dovesti živote da budu obilni u duhovnom, kao i materijalnom bogatstvu sa osjećajem ispunjenosti i zadovoljstva.

Vizija — ideali Fujifilm Group

Shigetaka Komori
Shigetaka Komori, Chairman and Chief Executive Officer

Mi ćemo stvoriti otvorenu, fer i jasnu kulturu na radnom mjestu koja nam omogućava da raspoznamo objektivne činjenice iskreno i na neposredan način, da donosimo racionalno odluke, i kontinuirano sa hrabrošću preuzimamo izazove.

Sa ovom korporativnom kulturom, mi ćemo dodatno brusiti naše vodeće vlasničke tehnologije i razvoj inovativnih proizvoda i usluga koji dobijaju povjerenje klijenata i pružaju nam zadovoljstvo da ostanemo snažno preduzeće, uz stalno stvaranje novih vrijednosti i ostvarivanje pionirskog liderstva.