Македонија

Истражување и развој

Од микроскопските простори до пространата вселена, Fujifilm  постојано бара подобри решенија. Преку истражување и развој, ние ги подобруваме нашите основни технологии, кои ги употребуваме за производите кои го подобруваат квалитетот на животот.