Македонија

Политика за истражување и развој

Групација Fujifilm Основни политики за истражување и развој

Групацијата Fujifilm спроведува истражување и развој според следниве основни политики за постигнување пораст во приоритетните области на работа, како и креирање нови области за работа.

Стратегии за интегрирање на Работни активности и Истражување и развој

  1. 1.Робустен развој на нови бизниси, кои придонесуваат за подобрување на квалитетот на животот
  2. 2.Одржлив развој на постојните бизниси преку нови, иновативни производи

Пристапи на политиката за истражување

  1. 1.Продлабочување и проширување на фундаменталните технологии на групацијата Fujifilm
  2. 2.Создавање нови вредности преку интегрирање повеќе технологии во разни области
  3. 3.Подобрување на синергиите во групацијата
  4. 4.Забрзување на развојот
  5. 5.Подобрување на основните способности за истражување и развој на секој истражувач и организација