Македонија

Технологии

Технологии на групацијата Fujifilm и приоритетни бизнис области

Од своето основање па до денес, групацијата Fujifilm има акумулирано разновидни основни технологии поврзани со органски/неоргански материјали, хемија, слики, оптика и анализа преку искуството во фотосензитивни материјали и областите на електростатичко печатење (ксерографија). Преку комбинација на овие предности и приоритетните основни технологии кои водат кон исклучително конкурентните цена и квалитет, ние овозможуваме голем број одлични производи и услуги. Ние исто така продолжуваме да создаваме нови бизниси и така придонесуваме за подобра иднина.