This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Македонија

Одржливост

Во Fujifilm, ние работиме на намалување на нашата јаглеродна трага и водена трага, поефикасна употреба на природни ресурси и материјали за пакување, и минимизирање на отпадот и ризикот кон животната средина.