Nederland

Gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van “FUJIFILM Europe” (“website”) en welkom bij de algemene gebruiksvoorwaarden van FUJIFILM Europe GmbH (“FUJIFILM Europe”) (“algemene voorwaarden”). Deze website, met inbegrip van alle specifieke nationale pagina´s in afzonderlijke talen en alle overige pagina´s, is eigendom van FUJIFILM Europe en wordt bijgehouden en uitsluitend beschikbaar gesteld aan het publiek door FUJIFILM Europe ten behoeve van het aanbieden aan hen die geïnteresseerd zijn in FUJIFILM Corporation in Europa en de producten en diensten van FUJIFILM Corporation, een aangename manier te bieden om relevante informatie te vinden, zoals de meest recente nieuwsbrieven, financiële informatie, productoverzichten, plaatselijke contactinformatie en websites die eigendom zijn van dochterondernemingen van FUJIFILM Europe of haar distributeurs.


Uw toegang tot, het doorzoeken en het gebruik van deze website wordt beheerst door de navolgende algemene gebruiksvoorwaarden en eventuele andere voorwaarden of richtlijnen, die elders op deze website aangegeven zijn, alsmede door alle toepasselijke wetten, regels en regelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot handelsmerken, copyrights, privacybeschermingrechten en smaad.

Daarom verzoekt FUJIFILM Europe u vriendelijk om de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Overzicht:

1. Gebruik van deze website
2. Intellectuele eigendomsrechten
3. Beperkingen op het gebruik van inhouden op deze website
4. Speciale voorwaarden
5. Updates en wijzigingen
6. Geen garanties
7. Verboden links
8. Opzegging
9. Jurisdictie / toepasselijke wetten
10.Contactinformatie

1. Gebruik van deze website

Uitgaande van de algemene voorwaarden verleent FUJIFILM Europe u hierbij, op grond van de intellectuele eigendomsrechten van FUJIFILM Europe, een niet-exclusief, wereldwijd, niet-overdraagbaar recht om deze website en de inhoud ervan (zoals in paragraaf 2 aangegeven) uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken met inachtneming van de beperkingen en verplichtingen die vastgelegd zijn in paragraaf 3. Verstrekkendere rechten worden niet toegekend.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij iets anders wordt aangegeven of gesuggereerd, zullen alle teksten, softwareprogramma´s die beschikbaar zijn op of via deze website, en andere inhouden die in deze website (“inhoud”) voorkomen, met inbegrip van handelsmerken (gedeponeerde en niet-gedeponeerde), grafische voorstelling, foto´s, afbeeldingen, logo´s en dienstverleningsmerken (collectief de “merken” genoemd), en de keus, rangschikking en het “weergeven en voelen” van de merken en andere inhouden eigendom zijn van FUJIFILM Europe of eigendom van derden, die aan FUJIFILM Europe toestemming hebben gegeven om dergelijke inhouden op deze website te gebruiken. Alle inhouden zijn beschermd door internationale copyright- en handelsmerkwetten.

3. Beperkingen op het gebruik van de inhoud van deze website

Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk toegestaan is op grond van de toepasselijke wet of zoals hier of elders op deze website toegestaan is, of op grond van een verkregen schriftelijke voorafgaande toestemming van FUJIFILM Europe of van een derde die een dergelijke kracht, autoriteit, titels of belangen heeft zoals noodzakelijk is om een dergelijke wettelijke toestemming te geven, is het u verboden om werken te wijzigen, te kopiëren, te downloaden, te verspreiden, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, om de licentie te verstrekken, afgeleide werken aan te maken of anderszins merken of andere inhouden te gebruiken die beschikbaar zijn op of via deze website voor commerciële of publieke doeleinden, met inbegrip, maar niet beperkt tot het gebruik als meta-tags op andere pagina´s op websites op het World Wide Web. Niets in deze algemene voorwaarden verleent eventuele rechten aan de merken of andere inhouden aan u, die hier niet specifiek vermeld zijn.

4. Bijzondere voorwaarden

De algemene voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op deze website. Deze website kan links bevatten naar websites en naar de inhoud van derden (“inhouden van derden”) als service voor u. Een inhoud van een derde of websites van derden die toegankelijk zijn via de links die op de website voorkomen, vormen externe informatie in het kader van de betekenis van paragraaf 8 van de Duitse telemedia-wet (TMG). FUJIFILM Europe controleert, bewaakt of actualiseert geen inhouden van derden of websites van derden en heeft hier geen enkele controle over. Tenzij uitdrukkelijk iets anders wordt aangegeven, neemt FUJIFILM Europe geen inhouden van derden over en bevestigt deze niet, en FUJIFILM Europe verstrekt geen gegevens, garanties of vrijwaring ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van inhouden van derden. Wanneer u deze links en de inhouden van derden gebruikt, doet u dit uitsluitend voor uw eigen risico. Daarnaast vormt of impliceert een verwijzing naar eventuele producten, diensten, processen of andere informatie door handelsnaam, gedeponeerd handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins een bevestiging, sponsoring of aanbeveling door FUJIFILM Europe.

U zou aanvullende algemene voorwaarden kunnen aantreffen die verwijzen naar specifieke pagina´s op deze website. Uw gebruik van dergelijke pagina´s binnen deze website wordt beheerst door de voorwaarden ten aanzien van dergelijke pagina´s. Als er bepaalde tegenstrijdigheden mochten bestaan tussen de algemene voorwaarden die hier weergegeven zijn en aanvullende voorwaarden die elders op deze website zijn aangegeven, zullen de aanvullende algemene voorwaarden maatgevend zijn.

5. Updates en wijzigingen

De inhoud op deze website wordt aangeboden door FUJIFILM Europe als dienst voor u en is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande mededeling. FUJIFILM Europe kan, te allen tijde en van tijd tot tijd, de algemene voorwaarden en de inhoud aanpassen en actualiseren. Wij adviseren, dat u deze pagina regelmatig bezoekt om alle actuele algemene voorwaarden te bekijken u er zelf mee vertrouwd te maken en deze website in het algemeen te bestuderen om uzelf met eventuele updates en wijzigingen vertrouwd te maken.

6. Geen garanties

DEZE WEBSITE, ZIJN INHOUD EN ZIJN DIENSTEN WORDEN AANGEBODEN “ZOALS ZE ZIJN”, ZONDER GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET. FUJIFILM EUROPE WIJST ALLE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, INFORMATIONELE INHOUD, SYSTEEMINTEGRATIE OF NAUWKEURIGHEID.

7. Verboden links

FUJIFILM Europe verbiedt het cachen van niet-geautoriseerde hypertext-links naar deze website en het koppelen van eventuele inhoud die beschikbaar is via deze website. FUJIFILM Europe behoudt zich het recht voor om niet-geautoriseerde links of verbindingen te deactiveren en wijst uitdrukkelijk eventuele verantwoordelijkheid voor de inhoud af die beschikbaar is op andere internetsites die naar deze site doorgelinkt zijn.

8. Opzegging

FUJIFILM Europe behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling en naar eigen goeddunken, uw mogelijkheid om deze website te gebruiken te beëindigen en om toekomstige toegang tot en het gebruik van deze website te blokkeren of te voorkomen. FUJIFILM Europe behoudt zich het recht voor om alle hulpmiddelen te gebruiken die volgens de wet juridisch mogelijk om tegen overtredingen op de algemene voorwaarden op te treden, met inbegrip van het recht om de toegang vanuit een specifiek internetadres naar deze website te blokkeren.

9. Jurisdictie / toepasselijke wetten

Als gebruiker van deze website gaat u ermee akkoord om u te onderwerpen aan de Duitse wet, ongeacht een conflict met rechtsprincipes.

10. Contactinformatie

U kunt vragen of commentaren over deze algemene voorwaarden of deze website richten tot

FUJIFILM Europe GmbH

e-mail:  webmaster(at)fujifilm(dot)euwebmaster(at)fujifilm(dot)eu