Nederland

Duurzaamheid is van groot belang voor een gezonde toekomst van Fujifilm. Het bedrijf richt zich met de duurzame bedrijfsvoering op vijf gebieden.

1) Fujifilm voldoet vanzelfsprekend ruimschoots aan wet- en regelgeving en is ISO 14001 gecertificeerd.

2) Fujifilm werkt aan een steeds duurzamer productieproces. Het productieproces draait voor 100% op windenergie. Het bedrijf wint onder andere energie met een grote naverbrander en met de vijf windmolens op het eigen terrein. Daarnaast wordt er gewerkt aan een gezamenlijke waterzuivering met buurbedrijven.

3) Fujifilm maakt bestaande producten steeds duurzamer. Een voorbeeld hiervan is de productie van de low-chemical offsetplaat.

4) Het Tilburg Research Laboratorium richt zich op de ontwikkeling van nieuwe duurzame technologieën en producten. Een voorbeeld hiervan zijn membranen voor waterzuivering of gasscheiding.

5) Een belangrijk aandachtspunt is het delen van kennis en stimuleren van duurzaamheid. Samen met bedrijven uit de regio pakt Fujifilm duurzaamheidsvraagstukken op. Daarnaast ondersteunt Fujifilm tal van duurzame sponsoringsprojecten.

Fujifilm voelt zich betrokken bij de lokale en regionale samenleving. Jaarlijks bestemt Fujifilm Tilburg daarom een deel van de winst voor sponsoring en donaties.
Voor het sponsorbeleid richt Fujifilm zich op aandachtsgebieden die in lijn liggen met het beleid van het bedrijf: 

  • Natuur en milieu
  • Innovatie en duurzaamheid
  • Fotografie en offsetplaten
  • (Technisch) onderwijs 

Fujifilm Tilburg richt het sponsorbeleid vooral op de directe, lokale omgeving. In de loop der jaren heeft Fujifilm Tilburg tal van verenigingen, evenementen en initiatieven kunnen ondersteunen. Hier vindt u projecten die wij ondersteunen.
Het is mogelijk een verzoek tot sponsoring of donatie in te dienen via communications_ef(at)fujifilm(dot)com.

Werknemersvrijwilligerswerk en Contour

Werknemersvrijwilligerswerk en Contour

Sinds 2003 stelt Fujifilm Tilburg medewerkers jaarlijks in de gelegenheid om maatschappelijk hun steentje bij te dragen. Een dag per jaar zetten meer dan 200 collega's zich hier voor in en het project blijft een groot succes.

Het werknemersvrijwilligerswerk wordt mede vorm gegeven in samenwerking met Contour, de organisatie voor vrijwilligerswerk en informele zorg in Tilburg.

Meer informatie over Contour, is te vinden op Contour Tilburg.

Tilburg Ten Miles

Tilburg Ten Miles

Al een aantal jaar is Fujifilm Tilburg een van de hoofdsponsors van de Fujifilm Business run van de Tilburg Ten Miles. De Tilburg Ten Miles is een loopevenement waar ieder jaar toppers van de hardloopwereld aan meedoen. De Business run vormt een apart onderdeel, met een gezellige onderlinge competitie tussen bedrijven en instellingen.

Er zijn startmogelijkheden voor 4 kilometer, 10 kilometer en 10 EM (16,1 km). Veel Fujifilm-medewerkers gaan ook de strijd aan met de kilometers en doen mee aan de 10 mijl. Ga voor meer informatie naar www.tilburgtenmiles.nl.

Roparun

Roparun

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld en wordt gelopen van Parijs naar Rotterdam. De stichting doet dit onder het credo 'Trachten leven toevoegen aan de dagen waar geen dagen meer toegevoegd kunnen worden aan het leven.'

Voor meer informatie over team 128, ga naar www.team128.nl.

Voor meer informatie over de Roparun, ga naar www.roparun.nl.

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Dichtbij het bedrijfsterrein in Tilburg ligt landgoed Huis ter Heide van Natuurmonumenten. Bij het landgoed heeft Natuurmonumenten de afgelopen jaren een groot heide- een vennengebied hersteld. Fujifilm heeft dit herstelproject financieel gesteund, waardoor onder andere een schaapskudde is ingezet om de heide in goede conditie te houden. Ook steunde Fujifilm de aanleg van nieuwe wandelpaden.

Zelf een kijkje nemen in dit natuurgebied? Het gebied is vrij toegankelijk.
Kijk voor meer informatie op de website van Natuurmonumenten.

 

 

Natuurbescherming. Sinds 1905.
Natuur is een onuitputtelijke bron van inspiratie en verwondering. Daar moeten we zuinig op zijn en goed voor zorgen. Want in een dichtbevolkt land is natuur extra kwetsbaar. Daarom beschermt Natuurmonumenten 355 gebieden en waardevolle landschappen met monumentale gebouwen. Overal in Nederland. Voor iedereen. Bezoek voor meer informatie de website: www.natuurmonumenten.nl.