This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Nederland

Innovatie

Van oorsprong produceert Fujifilm in Tilburg op grote schaal fotopapier, offsetplaten en fotorolletjes. De snelle opkomst van de digitale fotografie noodzaakte het bedrijf om de productie van fotorolletjes te stoppen. Maar in plaats van de poorten te sluiten, koos Fujifilm ervoor nieuwe wegen in te slaan. In het Tilburg Research Laboratorium werkt men aan de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk thema.

Het bedrijf gebruikt de kennis en ervaring die is opgedaan bij de productie van fotografische producten. Bij al deze producten wordt een dunne laag coating aangebracht op een drager, een techniek die Fujifilm nu voortzet bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van membranen.

Membrane technology

Fujifilm produceert membranen, een soort fijne filters die gebruikt kunnen worden voor gas- of waterzuivering of voor het opwekken voor energie (Blue Energy). Fujifilm begon zeven jaar geleden in Tilburg met het ontwikkelen van relatief goedkope en energiezuinige membranen. De kennis die is opgedaan bij de productie van fotografische producten zet Fujifilm in voor de ontwikkeling van membranen. Bij al deze producten wordt een dunne laag coating aangebracht op een drager.

Gaszuivering
Fujifilm produceert membranen voor het scheiden van gassen. Deze membranen worden gebruikt in gasvelden voor het verwijderen van CO2 uit aardgas.

Blue Energy
Blue Energy is een duurzame technologie waarmee 24 uur per dag, CO2 vrij energie kan worden opgewekt. In de proefcentrale op de Afsluitdijk worden membranen van Fujifilm gebruikt voor energiewinning door middel van Reverse Electrodialyse (RED) technologie. Met deze technologie wordt energie opgewekt door het verschil in zoutconcentratie in zout en zoet water.

Waterzuivering
Naast de membranen voor energieopwekking en gasscheiding, heeft Fujifilm ook membranen ontwikkeld voor waterontzouting ten behoeve van drinkwater.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: nbd-membranes_ef(at)fujifilm(dot)com   of bezoek de website www.fujifilmmembranes.com .

Recombinante peptide

De afdeling Life Science van Fujifilm ontwikkelt technologieën en materialen voor medische toepassingen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw recombinant collageenpeptide. Dit is een synthetisch gelatine dat wordt geproduceerd met behulp van een biotechnologisch proces en dus niet uit huiden en beenderen van dieren.

Fujifilm gebruikt gelatine van oudsher in films en fotopapier. De nieuwe kunstmatige collageen peptides produceert men door middel van genetisch gemodificeerde gistcellen. Collageen peptides worden toegepast in medische- en farmaceutische toepassingen zoals wondverzorgingsproducten, vaccines en geavanceerde “tissue engineering” therapieën. Voor deze laatste toepassing implanteert men bijvoorbeeld lichaamseigen cellen op een drager van collageen peptides in het menselijk lichaam. Dit wordt toegepast voor herstel van diverse weefsel types, zoals bijvoorbeeld kraakbeen.   De ontwikkeling van dit soort producten gebeurt in nauwe samenwerking met externe partners.