Nederland

FUJIFILM Europe, Medical Systems div. Observatory, toont aan hoe Europese borstafdelingen zich bezighouden met screeningprogramma's tijdens de Covid-19 pandemie.

In het verslag, dat gebaseerd is op interviews gehouden in september en oktober 2020, wordt vastgesteld dat de impact van Covid-19 de toegang tot de borstcentra drastisch heeft verminderd, maar tegelijkertijd heeft het de goedkeuring bevorderd van maatregelen om de veiligheid te maximaliseren voor patiënten en vrouwen die een mammografie ondergaan.

26.11.2020

 

Tijdens de eerste fase van de COVID-19 pandemie hebben landen in heel Europa de screeningprogramma's voor borstkanker opgeschort als gevolg van de sluiting van borstcentra in ziekenhuizen.

Als gevolg daarvan hebben veel vrouwen met symptomen van borstkanker besloten niet naar de dokter te gaan en zijn ze niet in staat geweest om een mammografie-screening te ondergaan. In sommige gebieden is het aantal patiënten dat een mammografie heeft laten maken met meer dan tweederde gedaald.

Afhankelijk van de lockdownperiodes, die van land tot land verschilden, werden de Europese borstcentra na elkaar gesloten, eerst in Italië, daarna in alle andere landen. Screeningseenheden in ziekenhuizen in heel Europa hebben snel nieuwe protocollen moeten invoeren om het werk en de veiligheid van de patiënt te waarborgen. Het personeel is uitgerust met alle veiligheidsvoorzieningen en de ruimten zijn zo ontworpen dat er altijd sprake is van sociale afstand en dat het risico van besmetting wordt vermeden. In heel Europa hebben de gezondheidsdiensten voor vrouwen zich gereorganiseerd om de uitdaging van COVID-19 aan te gaan, waarbij ze een voorbeeldwaardige en effectieve houding ten opzichte van verandering hebben getoond. Zelfs na afloop van de lockdown in Europa waren veel vrouwen niet aanwezig toen de screeningprogramma's opnieuw werden opgestart, uit angst het Coronavirus te contracteren. We weten echter dat borstkankerscreening levens kan redden, en een aantal studies die zijn uitgevoerd door enkele vooraanstaande onderzoeksinstellingen suggereren dat het stoppen van de screening zou kunnen leiden tot een toename van het percentage vrouwen dat in de toekomst aan borstkanker zal sterven.

Om dit veranderende scenario te begrijpen, hebben we invloedrijke personen in het Europese borstkanker screeningslandschap uitgenodigd om bij te dragen aan een verslag dat zich zou richten op de huidige situatie in de borstafdelingen. We hebben hen gevraagd ons te vertellen hoe de impact van de pandemie nieuwe werkmodellen en veranderingen in hun relaties met hun patiënten heeft geëist.

Uit de gevoerde gesprekken komt een rode draad naar voren, namelijk de snelle reactie op de nieuwe veiligheidsbehoeften die de pandemie met zich meebrengt

zegt Eiji Ogawa, VP Modality Solutions, Quality Assurance and Regulatory Affairs Medical Systems Division FUJIFILM Europe GmbH.

TOm de dienstverlening aan patiënten te waarborgen, hebben de borstcentra nieuwe procedures ingevoerd en operaties geherformuleerd. Dit alles werd verzekerd in een tijd waarin de gezondheidssystemen over de hele wereld onder druk staan van de Covid-19 pandemie. De screeningstijd is opnieuw ontworpen om vrouwen in staat te stellen de barrière van de angst te doorbreken en zo de afspraak met preventie te behouden. We willen de gezondheidswerkers bedanken voor het feit dat ze op onze oproep hebben gereageerd en ons hebben gesteund bij de voorbereiding van dit verslag, maar vooral voor het onvermoeibare werk dat ze in deze periode verrichten.

Nu de tweede fase van de pandemie in Europa aan de gang is, is de hervatting en het onderhoud van de screeningprogramma's van essentieel belang, omdat borstkanker niet zal wachten tot het einde van de pandemie en de borstafdelingen klaar zijn om hun cruciale rol in de preventie te spelen.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Luana Porfido, Head of Corporate Communication and Integration Chief,
luana.porfido(at)fjifilm(dot)com

Recent nieuws:
  • News Releases
  • Business Products
  • Medical Systems