Nederland

Groen Beleid

Fujifilm zet zich in voor het opvolgen van de richtlijnen en doelstellingen voor milieuzorg, bepaald in het groepsdocument voor middellange termijn strategie, het Groen Beleid van de Fujifilm Groep.

Het Groen Beleid van de Fujifilm Groep bestaat uit drie delen: een basisbeleid, actierichtlijnen en negen hoofddoelstellingen. Dit beleid stuurt de inspanningen op het vlak van milieu van de Fujifilm Groep sinds april 2002.