Nederland

Onze benadering van MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen)

Fujifilm Holdings onderschrijft de Fujifilm bedrijfsfilosofie en verduidelijkt de Fujifilm Groep benadering van MVO als een middel voor het vervullen van de sociale verantwoordelijkheden van de onderneming, die fundamenteel zijn voor deze filosofie.

De Fujifilm Groep benadering van MVO

De Fujifilm Groep benadering van MVO is bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de samenleving door de bedrijfsfilosofie van de Fujifilm Groep toe te passen, en zijn visie waar te maken dankzij eerlijke en rechtvaardige handelspraktijken.

We zullen:

  1. Onze economische en wettelijke verantwoordelijkheden opnemen, en aan de verwachting van de samenleving voldoen door onze bijdrage als bedrijfsburger tot de ontwikkeling van cultuur en technologie in de maatschappij, en tot milieubehoud.
  2. Voortdurend nagaan of onze MVO activiteiten op afdoende wijze beantwoorden aan de eisen en verwachtingen van de samenleving, en of de activiteiten correct worden uitgevoerd door de dialoog te voeren met onze stakeholders, met inbegrip van onze klanten, aandeelhouders, investeerders, werknemers, plaatselijke gemeenschappen en zakenpartners.
  3. De bedrijfstransparantie vergroten door actief informatie vrij te geven om verantwoording af te leggen over onze zakelijke activiteiten.