Nederland

Privacywetgeving

Welkom bij FUJIFILM 

Bij FUJIFILM zijn we blij dat u onze website bezoekt en we danken u voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy beschermd wordt tijdens het gebruik van onze website. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens op onze website onder fujifilm.eu in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) 2016/679.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, is FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstrasse 31, D-40549 Düsseldorf, Duitsland (“FUJIFILM“). Telefoonnummer + 49 (0) 211 5089 0, fax: + 49 (0) 211 5089 344. Bestuur: Masato Yamamoto, Peter Struik, Takahiro Yahiro. Zie onze "Juridische informatie" voor meer informatie.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

In principe kunt u onze website bezoeken en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent. U hoeft zich niet te registreren. Zonder nadere informatie van u verzamelen en verwerken wij alleen de naam van uw internet-serviceprovider, de webpagina van waaruit u bij ons bent aangekomen en de pagina´s die u hebt bezocht op onze website. Deze informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van het voorzien van onze website. Deze gegevens worden tevens geanalyseerd voor statistische doeleinden, waarbij u anoniem blijft als individuele gebruiker.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een contract of indien nodig voor onze legitieme belangen, inclusief voor het behandelen van uw aanvragen en het aanpassen en verbeteren van ons webaanbod, alsmede onze producten en diensten in overeenstemming met uw voorkeuren (art. 6, lid 1, onder a), b) en f) AVG).

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, als u ons van deze informatie voorziet, bijvoorbeeld om u te registreren voor gepersonaliseerde diensten en worden alleen verwerkt en gebruikt voor het beschikbaar stellen van deze gepersonaliseerde diensten of om uw aanvragen te kunnen behandelen.

Verder zullen wij binnen het kader van de gepersonaliseerde diensten uw gegevens alleen verwerken en gebruiken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of voor gepersonaliseerde dienstverlening onder de voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming geeft, kan de informatie die u tijdens uw bezoek aan onze websites benadert, worden opgeslagen in een gebruikersprofiel om u specifiek voor u gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief). U kunt uw toestemming te allen tijde terugtrekken met werking voor de toekomst.

Als u gebruik maakt van gepersonaliseerde diensten, dan gebruiken wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de levering van de diensten voor de duur van uw registratie en daarna voor zolang als vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Wij delen uw gegevens met aangesloten Fujifilm-bedrijven als dit nodig is om uw aanvragen te behandelen of als dit nodig is voor de levering van de diensten. We kunnen vragen met betrekking tot onze producten en diensten ook doorsturen naar een distributeur die verantwoordelijk is voor de relevante product- of servicecategorie en regio.

Gebruik van cookies, webtools en plug-ins voor sociale media

In ons Cookie Preference Center kunt u uw cookie-voorkeuren instellen. U kunt het Cookie Preference Center openen en uw cookie-instellingen op elk gewenst moment wijzigen door op de onderstaande knop te klikken.

Het Cookie Preference Center geeft ook een cookielijst weer waar u de details van de gebruikte cookies op onze website kunt vinden.

Dataveiligheid

FUJIFILM neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen misbruik te beschermen en om het verlies van uw gegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. Alle persoonlijke gegevens die door u in de loop van de registratie of het gebruik van gepersonaliseerde diensten ter beschikking zijn gesteld, worden in gecodeerde vorm overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.

Doorgifte, uitvoer en verwerking van de gegevens buiten de EU/EER

Anders dan hierin beschreven, vindt er geen overdracht plaats aan derden buiten de Fujifilm Group. Persoonsgegevens van gebruikers van onze website van buiten de EU/EER kunnen worden doorgegeven aan filialen van FUJIFILM of distributeurs buiten de EU/EER die verantwoordelijk zijn voor de relevante product- of servicecategorie en regio.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wees u ervan bewust dat FUJIFILM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. Wij moedigen onze gebruikers aan om goed op te letten wanneer zij een van onze websites verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze websites wordt verzameld.

Nadere informatie en contacten, informatie, correcties, blokkeringen en schrappingen.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

FUJIFILM Europe GmbH, Data Protection Officer, Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, Duitsland, of dataprotection_feg@fujifilm.com

U hebt het recht om ons te vragen om toegang tot en om rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens, om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking en om uw recht op op overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetten. Neem per e-mail of per post contact op met het hierboven vermelde adres.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende overheid in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Daartoe kunt u met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u uw gewoonlijke verblijfplaats hebt of met de plaats van de vermeende inbreuk.

FUJIFILM behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of bij te werken. Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, dan publiceren we het herziene privacybeleid. Vergeet bij vervolgbezoeken aan onze site niet om het privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen, aangezien u ons met het voortgezette gebruik van onze site na elke gepubliceerde herziening uw toestemming geeft om uw informatie in overeenstemming met het gewijzigde of bijgewerkte privacybeleid te gebruiken.