This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Nederland

Pediatrische beeldvorming

Een veilige medische omgeving voor pasgeborenen en zuigelingen

Een digitaliseringssysteem dat het risico van overmatige blootstelling aan röntgenstralen vermindert

De gepatenteerde FCR-technologie van Fujifilm wordt gebruikt om beelden in hoge resolutie te maken waarbij pasgeborenen en zuigelingen minder worden blootgesteld aan röntgenstralen.

30% X-ray exposure Reduction

By combining ST-BD Imaging Plates with the dual-side reading technology of the FCR PROFECT CS or PROFECT ONE, the X-ray photon collection efficiency can be greatly enhanced and the X-ray dose can be reduced by over 30% (compared to other FUJIFILM products). As a result, we can present a safe medical environment for neonates and infants who are more susceptible to radiation than adults.

ST-VI
ST-BD(30% dose redused) A clear Image

Using Exposure Data Recognizer (EDR) technology to prevent inferior images

Inferior images are mostly due to insufficient X-ray exposure. Fuji CR uses EDR technology to obtain images with optimum density and contrast thus greatly decreasing the number of retakes due to inferior images. As a result of the excellent FCR imaging technology, high quality images facilitating easy diagnosis and for easy verification of thin catheter placement are possible.

ST-BD
ST-BD(Processing for Catheter)

Larger cassette size available

ST-BD Imaging Plates and Cassettes are available in both 18x24cm and 24x30cm sizes

30% minder blootstelling aan röntgenstralen

Door ST-BD Imaging Plates te combineren met de dubbelzijdige leestechnologie van de FCR PROFECT CS of PROFECT ONE, kan de efficiëntie van de verzameling van röntgen-fotonen aanzienlijk worden vergroot en kan de dosering van de röntgenstralen met meer dan 30% worden verminderd (in vergelijking met andere FUJIFILM-producten). Daardoor kunnen we een veilige medische omgeving bieden aan pasgeborenen en zuigelingen, die gevoeliger zijn voor straling dan volwassenen.

ST-VI ST-BD (dosering met 30% verlaagd) Een duidelijk beeld

Gebruik van de EDR (Exposure Data Recognizer)-technologie om inferieure beelden te voorkomen

Inferieure beelden zijn voornamelijk het gevolg van onvoldoende blootstelling aan röntgenstralen. Fuji CR maakt gebruik van EDR-technologie om beelden te verkrijgen met een optimale densiteit en optimaal contrast, waardoor het aantal herhaalde opnames als gevolg van inferieure beelden wordt verminderd. De uitstekendeFCR-beeldvormingstechnologie biedt beelden van hoge kwaliteit, waardoor een gemakkelijke diagnose wordt mogelijk gemaakt en een eenvoudige controle van de plaatsing van dunne katheters.

ST-BD ST-BD (Verwerking voor katheter)

Larger cassette size available

ST-BD Imaging Plates and Cassettes are available in both 18x24cm and 24x30cm sizes

Pediatrische beeldvorming - Aanbevolen systeemoplossingen