Nederland

Pediatrische beeldvorming

Een veilige medische omgeving voor pasgeborenen en zuigelingen

Een digitaliseringssysteem dat het risico van overmatige blootstelling aan röntgenstralen vermindert

De gepatenteerde FCR-technologie van Fujifilm wordt gebruikt om beelden in hoge resolutie te maken waarbij pasgeborenen en zuigelingen minder worden blootgesteld aan röntgenstralen.

30% X-ray exposure Reduction

By combining ST-BD Imaging Plates with the dual-side reading technology of the FCR PROFECT CS or PROFECT ONE, the X-ray photon collection efficiency can be greatly enhanced and the X-ray dose can be reduced by over 30% (compared to other FUJIFILM products). As a result, we can present a safe medical environment for neonates and infants who are more susceptible to radiation than adults.

ST-VI
ST-BD(30% dose redused) A clear Image

Using Exposure Data Recognizer (EDR) technology to prevent inferior images

Inferior images are mostly due to insufficient X-ray exposure. Fuji CR uses EDR technology to obtain images with optimum density and contrast thus greatly decreasing the number of retakes due to inferior images. As a result of the excellent FCR imaging technology, high quality images facilitating easy diagnosis and for easy verification of thin catheter placement are possible.

ST-BD
ST-BD(Processing for Catheter)

Larger cassette size available

ST-BD Imaging Plates and Cassettes are available in both 18x24cm and 24x30cm sizes

30% minder blootstelling aan röntgenstralen

Door ST-BD Imaging Plates te combineren met de dubbelzijdige leestechnologie van de FCR PROFECT CS of PROFECT ONE, kan de efficiëntie van de verzameling van röntgen-fotonen aanzienlijk worden vergroot en kan de dosering van de röntgenstralen met meer dan 30% worden verminderd (in vergelijking met andere FUJIFILM-producten). Daardoor kunnen we een veilige medische omgeving bieden aan pasgeborenen en zuigelingen, die gevoeliger zijn voor straling dan volwassenen.

ST-VI ST-BD (dosering met 30% verlaagd) Een duidelijk beeld

Gebruik van de EDR (Exposure Data Recognizer)-technologie om inferieure beelden te voorkomen

Inferieure beelden zijn voornamelijk het gevolg van onvoldoende blootstelling aan röntgenstralen. Fuji CR maakt gebruik van EDR-technologie om beelden te verkrijgen met een optimale densiteit en optimaal contrast, waardoor het aantal herhaalde opnames als gevolg van inferieure beelden wordt verminderd. De uitstekendeFCR-beeldvormingstechnologie biedt beelden van hoge kwaliteit, waardoor een gemakkelijke diagnose wordt mogelijk gemaakt en een eenvoudige controle van de plaatsing van dunne katheters.

ST-BD ST-BD (Verwerking voor katheter)

Larger cassette size available

ST-BD Imaging Plates and Cassettes are available in both 18x24cm and 24x30cm sizes

Pediatrische beeldvorming - Aanbevolen systeemoplossingen