This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Nederland

Amulet Innovality

Innovatie en kwaliteit bij mammografie

De nieuwe leider in de Amulet-serie. Tomosynthese en biopsie beschikbaar.

Tomosynthese-gereed

 • Toonaangevende prestaties wat betreft dosis voor 2D en tomosynthese
 • Revolutionaire scherpe beeldkwaliteit als gevolg van het volledig nieuwe ontwerp van de HCP-detector
 • Intelligente AEC met detectie van implantaten
 • Ultiem comfort voor de patiënt dankzij nieuwe adaptieve compressieplaat
 • Beeld met pixelgrootte van 50 micron
 • Ergonomisch geoptimaliseerd voor de gebruiker en de patiënt

Documenten downloaden

Verkoopmap
(531.61 KB)

Unieke nieuwe detector voor snelle, low dose acquisitie

 

[Image] Unique new detector for fast, low dose examinationsAMULET Innovality gebruikt een direct-conversion Amorphous Selenium (a-Se) flat panel detector met excellente conversie efficientie binnen het mammografisch X-ray spectrum. De nieuwe HCP (Hexagonal Close Pattern) detector verwerkt op zeer efficiënte wijze de elektrische signalen, geconverteerd uit de röntgenstralen, zodat zowel hoge resolutie en lage dosis gerealiseerd kunnen worden. Het unieke design maakt het mogelijk een hogere DQE (Detective Quantum Efficiency) te realiseren dan met een square pixel array van conventionele TFT panels. Met de informatie vezameld door de HCP detector creeert AMULET Innovality HD beelden met een pixel size van 50 μm; de momenteel hoogst mogelijke resolutie met een direct-conversie detector.Deze low-noise en high-speed switching technologie maakt het mogelijk tomosynthese opnames te maken met een zeer lage dosis en korte acquisitietijd. Ook maakt dit een snelle imagedisplay mogelijk waardoor een vlotte mammografie workflow wordt gerealiseerd van opname tot weergave.

[Image] Conventional square pixel[Image] AMULET Innovality hexagonal pixel

 

                    Conventionele square pixel                                        AMULET Innovality hexagonale pixel

Tomosynthese: maakt het mogelijk de interne structuur van de borst te observeren

[Image] Tomosynthesis: making it possible to observe the internal structure of the breastBij tomosynthese beweegt de röntgenbuis in boogvorm boven de borst waarbij een serie van low-dose beelden wordt geacquireerd. De beelden genomen vanuit verschillende hoeken worden gereconstrueerd naar een range van Tomosynthese slices waarbij de van belang zijnde structuren steeds centraal gepositioneerd zijn.

De gereconstrueerde tomografische beelden vereenvoudigen de identificatie en lokalisatie van laesies die anders niet of moeilijk te visualiseren zijn met routine 2D mammografie als gevolg van overlappende structuren .

 

De Tomosynthese functie op de AMULET Innovality is geschikt voor een breed toepassingsgebied; met de beschikbaarheid van twee (15 ̊ en 40 ̊ ) tomo-modes kan een breed spectrum aan klinische scenario’s worden ondersteund. De Standard (ST) mode combineert snelle opnametijden en efficiënte workflow met een lage dosis en de High Resolution (HR) mode maakt het mogelijk beelden te produceren met een nog hoger detailniveau waardoor de Region of Interest nog meer gedetailleerd in beeld komt.

Twee modes geschikt voor een range aan klinische toepassingen

ST (Standard) mode

[Image] ST (Standard) mode

Acquisition angle: ±7.5°
Pixel size: 150/100 μm

De smalle zwaaihoek (15 ̊ ) en snelle acquisitie maken van Tomosynthese een vlotte procedure met relatief lage dosis.

 

[Image] ST (Standard) mode


HR (High Resolution) mode

Acquisition angle: ±20°[Image] HR (High Resolution) mode
Pixel size: 100/50 μm

Bij een grotere zwaaihoek (40 ̊ ) neemt de diepte resolutie is toe waardoor de Region of Interest duidelijker en meer gefocusseerd in beeld komt.

 

[Image] HR (High Resolution) mode

Intelligent AEC optimaliseert de dosis voor elk weefseltype

[Image] Intelligent AEC optimizes the X-ray dose for each breast type

Intelligent AEC heeft voordelen in de definitie van de optimale dosis voor een onderzoek vergeleken met conventionele AEC systemen waarbij de sensorpositievast is.

Door de analyse van de informatie verkregen door een low-dose preshot maakt Intelligent AEC het mogelijk de tissue density van de borst mee te nemen in de berekening van de optimale vereiste dosis.

Deze technologie wordt ook gebruikt bij aanwezigheid van implantaten; intelligent AEC maakt een meer accurate berekening van opname parameters mogelijk dan mogelijk is met conventionele AEC systemen. Met de mogelijkheid om automatische belichting toe te passen bij implantaten kan Intelligent AEC de onderzoeksworkflow verder optimaliseren.

Conventional AEC                                                                                      intelligent AEC

[Image] Requires manual adjustment of the settings based on the assumed location of mammary gland  [Image] Automatically selects the region for exposure in the pre-shot image

Vereist manuele aanpassing van de settings                 Selecteert automatisch de optimale regio voor
gebaseerd op de veronderstelde positie                        belichting aan de hand van het pre-shot beeld
van klierweefsel

Dedicated mammografie AWS (Acquisition Workstation)

Optimale onderzoeks workflow
 • Geïntegreerde generator voor definitie van settings en bepaling van opname parameters op één scherm.
 • Onderzoeksscherm kan worden verdeeld en gewisseld worden tussen 1, 2, of 4 beeld display.
 • Individuele beelden kunnen direct naar PACS, viewer en printer gestuurd worden tijdens het onderzoek.
 • Densiteit en contrast kunnen eenvoudig aangepast worden tijdens het bekijken van beelden.
 • Alignering van rechter en linker beelden kan zowel automatisch als manueel worden aangepast.

[Image] AWS [Image] High definition second monitor

AWS                                   High definition tweede monitor

High definition tweede monitor (3M/5M: Optioneel)
 • Een tweede, high resolution monitor kan toegevoegd worden aan het AWS voor bv de display van voorgaande onderzoeken, opgeroepen uit het PACS, waardoor altijd de volledige historie beschikbaar is voor de gebruiker.
 • Voor Tomosynthese, gereconstrueerde beelden kunnen getoond worden voor toepassing van image QC.

Compressieplaat die zich aanpast aan de borst voor maximaal comfort van de patiënt.

 


Het unieke ontwerp van de compressieplaat maakt het mogelijk dat de plaat zich aanpast aan de vorm van de borst, waardoor optimale compressie wordt toegepast over de gehele borst zonder onnodig ongemak voor de patiënt te veroorzaken. Er is ook een uitgebreide serie optionele gespecialiseerde compressieplaten beschikbaar. Hieronder ook compressieplaten bij die speciaal zijn ontworpen voor kleine borsten, zodat de ideale positionering en compressie wordt gegarandeerd voor alle borsttypen.

Soft Lighting voor een rustgevende sfeer in de onderzoeksruimte.

 

 

Voor het verlichten van de kolom wordt warme indirecte verlichting gebruikt, die geleidelijk aan- en uitgaat wanneer het systeem wordt afgesloten, waardoor een rustgevende sfeer wordt gecreëerd. Hierdoor kan de patiënt zich ontspannen en kan het onderzoeken worden uitgevoerd met minimale hoeveelheid stress.


Decoratieve labels voor de kolom bieden de mogelijkheid de onderzoeksruimte aan te passen

 

Er zijn vijf verschillende labels beschikbaar voor de kolom die bijdragen aan een rustgevende sfeer. Elke locatie kan een uiterlijk kiezen voor de kolom die het best past bij de onderzoeksomgeving, waardoor stress en angst van de patiënt wordt verlicht.