Nederland

Datarecovery-service

Als uw foto's of video's als gevolg van een ongewenste actie of foutieve formattering van de geheugenkaart verloren gaan, kan FUJIFILM dat in het algemeen voor u herstellen.
Alle herstelde gegevens worden door ons op een cd opgeslagen en tezamen met een correct geformatteerde geheugenkaart aan u geretourneerd. Mochten wij niet in staat zijn geweest om de geheugenkaart te herstellen, ontvangt u deze gratis retour, in ongewijzigde toestand.

Wij kunnen de volgende typen geheugenkaarten herstellen

Memory Stick SecureDigital CompactFlash
xD-Picture Card MicroDrive SmartMedia

 

Prijzen

Wij berekenen alleen herstelde foto's of video's - geen gegevens, dan geen kosten.

  • Tot 1 gigabyte: 30 Euro per kaart (incl. btw)
  • Meer dan 1 gigabyte: 50 Euro per kaart (incl. btw)

Het gaat als volgt:

Om de herstelservice van FUJIFILM te kunnen gebruiken, vragen wij u om de volgende procedure te volgen: Verstuur het te herstellen medium samen met een korte beschrijving en volledige contact- en adresgegevens (ook e-mailadres) naar het onderstaande adres. Wij verzoeken u geen geld in combinatie met uw geheugenkaart te verzenden. Wij nemen na de ontvangst van de zending contact met u op en informeren u over de resultaten van het herstel.

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH
Gegevensherstel
Fujistr. 1
D-47533 Kleve

Voor overige vragen kunt u een e-mailbericht versturen naar service_feie(at)fujifilm(dot)com , info_feie(at)fujifilm(dot)com of telefonisch contact met ons opnemen: +49 2821 7115-0

Octrooirechten en gegevensbescherming

De handelspartner stel zich ten opzichte van FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH en diens partnerorganisaties garant en aansprakelijk dat hij/zij de door FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH gecontroleerde gegevens en eventuele daaraan gerelateerde software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden en wettelijke vereisten heeft verworven en hij/zij bevoegd is deze te gebruiken en dat hij/zij gerechtigd is deze gegevens aan FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH in het kader van de opdracht toegankelijk te maken.

FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH evenals diens medewerkers en partners zijn gehouden aan de gegevensbescherming op basis van §5 BDSG (Duitse wet op bescherming van persoonlijke gegevens. De handelspartner stemt toe dat zijn/haar gegevens in het kader van de zakelijke overeenkomst worden opgeslagen en bewerkt. De bewerking van gegevens, inclusief het doorgeven aan handelspartners daarvan, zal worden uitgevoerd met inachtneming van de wettelijke regelgeving, specifiek ten aanzien van de bepalingen in het kader van gegevensbescherming. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH en diens partnerorganisaties zijn echter gerechtigd kwalitatieve resultaten te controleren en/of steekproeven van de gereconstrueerde klantgegevens uit te voeren.

Bovendien, in zoverre de handelspartner FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH en diens partners hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend, gerechtigd de bedrijfsnaam, bedrijfslogo's evenals de locatie van de eventuele gepubliceerde referenties op de webpagina's van FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH en partners publiekelijk te gebruiken. De handelspartner heeft te allen tijde het recht schriftelijk de toestemming voor de vermelding van de referenties op te zeggen.

Geef geen gegevens door die in strijd zijn met de wet, die schade aan derden berokkenen of andere gegevens, zoals ontoelaatbare of strafbare gegevens.

Als wij kennisnemen van dergelijke content, behouden wij ons het recht voor deze gegevens te wissen en overeenkomstige maatregelen te nemen. FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH is tevens gerechtigd bij het daarvoor verantwoordelijke Openbaar Ministerie aangifte te doen.