This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Norge

Bedriftsfilosofi

Firmafilosofi –Fujifilm-konsernets grunnleggende verdier

Vi vil bruke ledende, proprietære teknologier for å tilby topp kvalitet på produkter og tjenester som bidrar til å fremme kultur, vitenskap, teknologi og industri, samt forbedret helse og miljøvern i samfunnet. Vårt overordnede mål er å bidra til å forbedre livskvaliteten for mennesker over hele verden.

Vi vil skape nye verdier ved å integrere våre særegne og ledende teknologier samt utvikle proprietære teknologier for å fortsette  å  levere topp kvalitet på produkter og tjenester som styrker kundens tillit og tilfredshet.

Gjennom disse tiltakene vil vi overskride tidligere grenser  for ”bildeteknikk og informasjon” for å fremme utviklingen av kultur, vitenskap, teknologi og industri i hele samfunnet, og dessuten forbedre menneskers helse og beskytte miljøet.

Vår nye bedriftsfilosofi er basert på erkjennelsen av at vår misjon, gjennom bærekraftig bedriftsvirksomhet, er å kunne vesentlig bidra til realiseringen av et samfunn der alle mennesker over hele verden kan leve et liv med åndelig og materiell rikdom og med en følelse av mening og tilfredshet.

Visjoner – Fujifilm-konsernets idealer

Shigetaka Komori
Shigetaka Komori, Chairman and Chief Executive Officer

Forankret med en åpen, rettferdig og tydelig bedriftskultur og med ledende, proprietære teknologier, er Fujifilm fast bestemt på å fortsette  å være et ledende selskap ved å ta imot utfordringen med å utvikle nye produkter og skape nye verdier.

Vi vil skape et åpent, rettferdig og gjennomsiktig miljø på arbeidsplassen som gir oss muligheten til å skjelne objektive fakta på en ærlig og enkel måte, ta rasjonelle beslutninger, og å være modige nok til stadig å ta imot nye utfordringer.

Med en slik bedriftskultur vil vi ytterligere kunne forbedre våre ledende, proprietære teknologier og utvikle nyskapende produkter og tjenester som gjør kundene våre fornøyde og gir dem enda mer tillit.  Under en banebrytende ledelse vil vi fortsette å være en livskraftig bedrift og skape stadig nye verdier.