Norge

Forskning og utvikling

Fra mikroskopi til verdensrommet, Fujifilm søker stadig bedre løsninger. Gjennom forskning og utvikling forbedrer vi våre kjerneteknologier, disse  anvender vi til produkter som forbedrer livskvaliteten.