Norge

FoU retningslinjer

Fujifilm-konsernets grunnleggende retningslinjer for FoU

Fujifilm-konsernet utfører forskning og utvikling under de følgende grunnleggende prinsippene for å skape vekst innen prioriterte virksomheter og for å lage nye virksomheter.

Integrering av strategier for virksomhet og FoU

  1. 1. Robust ny næringsutvikling som bidrar til å styrke livskvaliteten
  2. 2. Bærekraftig vekst i eksisterende bedrifter gjennom nyskapende produkter

Forskningspolitiske tilnærminger

  1. 1. Fordype og utvide Fujifilm-konsernets grunnleggende teknologier
  2. 2. Opprette nye verdier ved å integrere flere teknologier i ulike felt
  3. 3. Styrke gruppesynergier
  4. 4. Fremskynde utvikling
  5. 5. Forbedre den grunnleggende FoU-kapasiteten til hver enkel forsker og organisasjon