Norge

Fujifilm Advanced Research Laboratories

Vi opprettet Fujifilm Advanced Research Laboratories i 2006 for å tjene som hovedsenteret for FoU i Fujifilm-konsernet. Dette laboratorieanlegget forener forskere og ingeniører fra konsernbedrifter for å samarbeide i forskning og utvikling. Felt omfatter organisk syntese,tynne flersjiktsbelegg, presisjons-mikromaskinering, linsedesign, lasere, utskrift og bildebehandling. 

Fujifilm Advanced Research Laboratories er strukturert som en gruppe av innbyrdes sammenkoblede laboratorier. Frontier Core-Technology Laboratories fokuserer på nyskapende teknologier som har potensialet til å forvandle fremtiden. Synthetic Organic Chemistry Laboratories konsentrerer seg om organisk materiale med høy ytelse til et bredt spekter av bruksområder. Advanced Marking Research Laboratories utforsker innovasjoner i utskriftsteknologier. Life Science Research Laboratories og Regenerative Medicine Research Laboratories utforsker nye muligheter innen biokjemi, legemidler og beslektede biovitenskapsområder der Fujifilm søker sterk vekst. 

Profilen til laboratorier

Adresse 577-1 Ushijima, Kaisei Town, Ashigarakami-gun, Kanagawa fylke, 258-8577 Japan
Telefonnummer 0465-86-1111
Norsk navn Fujifilm Advanced Research Laboratories (FF ARL)
Totalt areal Cirka 56 000m2 (ikke medregnet strømtilførsel)
Opprinnelig antall ansatte Cirka 600