Polska

Nowa fala innowacji ICT i Fujifilm

W ubiegłych latach technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) mają olbrzymi wpływ na firmy oraz codzienne życie ludzi. Fujifilm rozwinęła szeroko zakrojoną działalność w zakresie ICT, która nieustannie się rozwija i udoskonala, zapewniając kolejne innowacje.

Kolejny poziom wyjątkowych osiągnięć w zakresie ICT

Postęp w zakresie ICT przebiega bardzo szybko. Jednym z najnowszych przykładów jest Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT), w ramach którego urządzenia i sprzęt gospodarstwa domowego mają łączność z Internetem oraz wbudowane funkcje ICT. Co więcej, ICT są gotowe rozwinąć skrzydła w branży w niespotykany do tej pory sposób dzięki postępowi w zakresie takich technologii jak sztuczna inteligencja (AI) oraz rzeczywistość wirtualna (VR). Niektórzy uważają, że te trendy w ICT mają potencjał doprowadzić do nowej rewolucji przemysłowej. Będąc wiodącą firmą w zakresie technologii, Fujifilm jest przygotowana, aby zostać główną siłą kreatywną w ICT oraz zapewnić własną falę innowacji.

Ta uprzywilejowana pozycja nie wzięła się znikąd. Stosując uczenie maszynowe* w odniesieniu do dużej liczby plików zdjęć cyfrowych, Fujifilm opracowała Image Organizer, technologię analizy zdjęć fotograficznych, która może automatycznie wskazać zdjęcia, które wg ludzi będą najlepszym ujęciem w zestawie zdjęć. Technologia ICT była również nieodłączną częścią SYNAPSE VNA opracowanego przez Fujifilm, będącego medycznym, zintegrowanym systemem archiwizacji, który może przechowywać centralnie i zarządzać zdjęciami diagnostycznymi oraz filmami, umożliwiając ich udostępnianie w ramach placówki medycznej oraz pomiędzy wieloma placówkami. Fujifilm nieustannie udoskonalała swoje technologie ICT i stosowała je do tworzenia różnorodnych produktów i usług.

Aby przyspieszyć inicjatywy ICT, Fujifilm utworzyła Biuro zarządzania strategią ICT w październiku 2016 r. Cel jest prosty, lecz daleko idący: przenieść ICT Fujifilm na kolejny poziom i wykorzystać je do zapewnienia wartości dodanej bieżącym produktom, usługom, metodom biznesowym i procesom produkcji – przy jednoczesnym tworzeniu zupełnie nowych rozwiązań.

* Emulacja naturalnych procesów uczenia ludzkiego przez komputer, której celem jest zwiększenie możliwości analitycznych itd.

Stosowanie informatyki materiałów do wielkich zbiorów danych na temat składników chemicznych

Wśród wielu ważnych inicjatyw ICT w Fujifilm oczekuje się, że informatyka materiałów będzie miała szczególnie duży wpływ na produkty i usługi firmy w przyszłości. Jako nowe podejście do rozwoju materiałów oparte na analizie wielkich zbiorów danych, informatyka materiałów przeszukuje duże ilości danych pod kątem materiałów, które będą posiadać pożądane właściwości dla określonego produktu. Metoda ta może pomóc zoptymalizować połączenia różnych materiałów w receptury w celu osiągnięcia niezbędnych właściwości.

Na przestrzeni dziesięcioleci, podczas realizacji pierwotnej misji rozwijania i produkcji wyjątkowego filmu do aparatów, Fujifilm opracowała kolorowe, czarno-białe, negatywowe, odwracalne i polaroidowe filmy do aparatów przy użyciu olbrzymiej różnorodności receptur. Opracowanie tych precyzyjnych produktów chemicznych doprowadziło Fujifilm do badań i rozwoju licznych substancji chemicznych w ponad 100 różnych kategoriach, włączając łączniki, sensybilizatory, środki zapobiegające starzeniu i związki powierzchniowo czynne. Prace badawczo-rozwojowe umożliwiły Fujifilm zgromadzenie szerokiej bazy substancji chemicznych. W XXI wieku ta baza danych nadal się rozwija w gwałtownym tempie w miarę zróżnicowania Fujifilm i bycia liderem w dziedzinie wysoce funkcjonalnych materiałów, produktów do pielęgnacji skóry, farmaceutyków i medycyny regeneracyjnej.

Podczas gdy w przeszłości dane eksperymentalne i analityczne na temat materiałów były zarządzane przez rożne wydziały w ramach Fujifilm, obecnie są one zorganizowane w ramach firmowej bazy danych, dzięki czemu wszyscy pracownicy Fujifilm mogą łatwo uzyskać do nich dostęp i automatycznie je analizować poprzez AI w celu wskazania materiałów o pożądanych właściwościach. Pracując nad urzeczywistnieniem tego skutecznego systemu, Fujifilm dążyła do skrócenia czasu realizacji wymaganego przez eksperymenty laboratoryjne i znacznie szybszego wprowadzenia zaawansowanych produktów na rynek.

Jednym z przykładów produktów Fujifilm, który może skorzystać na tym systemie, jest fotomaska umożliwiająca tworzenie wzorów obwodów na płytce silikonowej lub innym podłożu podczas produkcji półprzewodników. Fujifilm obecnie rozwija AI, która umożliwia automatyczne obliczanie parametrów wydajności receptur światłoodpornych zawierających różne materiały. W szybko rozwijającej się branży półprzewodników zdolność szybszego przedstawienia materiałów światłoodpornych klientom zapewni Fujiflim znaczną przewagę. W ten sposób Fujifilm sprawia, że informatyka materiałów staje się rzeczywistością.

ICT z sercem

W miarę szybkiego rozwoju Internetu Rzeczy (IoT) Fujifilm zajmuje czołową pozycję. Na przykład folia z czujnikami EXCLEAR Fujifilm do paneli dotykowych to ważny materiał, który umożliwia sterowanie dotykiem smartfonów, tabletów i innych urządzeń. W miarę zwiększania powodzenia IoT EXCLEAR zyskuje kolejne zastosowania: włączenie tej folii do przedmiotów codziennego użytku rozpowszechni sterowanie dotykiem, pozwalając na gromadzenie i analizę danych dotyczących ruchów ludzkich w celu zapewnienia bardziej skupionego na człowieku i spersonalizowanego środowiska obsługi. Urządzenia mogą dosłownie uczyć się reagować na indywidualny sposób korzystania danej osoby.

Fujifilm rozwija również technologie ICT z korzyścią dla operatorów systemów medycznych oraz ich pacjentów. Gromadzenie danych z operacji w czasie rzeczywistym może pomóc przewidywać i zapobiegać problemom sprzętowym. Co więcej, zaawansowane systemy z funkcją ICT mogą rozróżniać problemy powstałe w wyniku normalnego zużycia od błędów operatorów. Dane mogą zostać następnie przekazane do działu badań i rozwoju i wykorzystane do tworzenia przewidujących protokołów konserwacji oraz systemów o jeszcze większej niezawodności. Końcowym celem są zawsze systemy medyczne na skalę ludzką, które są gotowe sprawdzić się w warunkach rzeczywistego świata.

Fujifilm wykorzystuje zaawansowane ICT, aby tworzyć dostępne, przyjazne dla użytkownika i jeszcze bardziej rozgrzewające serca doświadczenia. W końcu zdjęcia to zaawansowana chemia przekształcona w niezastąpione wspomnienia. Mając za cel dodawanie wartości do codziennego życia ludzi i społeczności globalnych, Fujifilm nadal będzie rozwijać technologie ICT, które zapewniają dalsze innowacje!

Treść powiązana:

  • Innowacje

    Zdeterminowana w podejmowaniu nowych wyzwań i dostarczania wartości na całym świecie, korporacja Fujifilm jest otwarta na współpracę. Przeczytaj całą historię.

  • Badania i rozwój

    Badania i rozwój pozwalają nam udoskonalać podstawowe technologie, które są wykorzystywane w produktach, jakie tworzymy, by zwiększyć jakość życia. Odwiedź stronę.

Być może spodoba Ci się również: