Polska

Fujifilm podejmuje
wyzwanie urzeczywistnienia
medycyny
regeneracyjnej

W obecnym świecie nadal istnieje wiele chorób, na które nie ma skutecznego leczenia, a miliony osób czekają z nadzieją na jego wynalezienie. Radykalne podejście do tego problemu przyciąga coraz większe zainteresowanie medycyną regeneracyjną, która zajmuje się sztuczną hodowlą komórek ludzkich i wykorzystywaniem ich do regeneracji chorych lub uszkodzonych tkanek i organów pacjenta oraz przywracaniem ich funkcji. Obierając za cel przodowanie w medycynie regeneracyjnej, Fujifilm podejmuje starania na rzecz urzeczywistnienia tej niezwykle obiecującej metody leczenia. Oto historia opisująca sposób pokonywania głównych wyzwań medycyny regeneracyjnej przez Fujifilm i osiągania sukcesu na tym polu.

Całkowita odpowiedzialność firmy zajmującej się opieką zdrowotną za stosowanie tej technologii

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że Fujifilm jest mało prawdopodobnym kandydatem, aby stać się liderem medycyny regeneracyjnej, jednak zaangażowanie firmy w branżę opieki zdrowotnej sięga wiele dekad wstecz. Założona w 1934 roku firma Fujifilm oferowała film rentgenowski już w 1936 roku. W 1983 roku firma Fujifilm rozpoczęła sprzedaż radiografii komputerowej Fuji (FCR), stając się pierwszą na świecie firmą oferującą cyfrowy system diagnostyczny do obrazowania rentgenowskiego. Dzięki temu oraz wielu innym produktom Fujifilm od wielu lat przyczynia się do ewolucji medycyny diagnostycznej. Ponadto w ubiegłych latach firma Fujifilm włożyła istotny wkład w medycynę prewencyjną poprzez suplementy diety oraz kosmetyki do pielęgnacji zapobiegające starzeniu, a także w leczenie medyczne dzięki środkom farmaceutycznym. W ten sposób Fujifilm przekształciła się w firmę zajmującą się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem. Będąc wszechstronną firmą z branży opieki zdrowotnej Fujifilm postrzega rewolucyjne metody leczenia, jakie oferuje medycyna regeneracyjna, za kluczową część swojej misji.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję zaangażowania się Fujifilm w tej dziedzinie było obszerne portfolio technologii firmy, z których wiele mogłoby znaleźć zastosowanie w medycynie regeneracyjnej. Dobrym przykładem jest film do aparatów, będący głównym produktem Fujifilm w momencie jej założenia oraz wiele lat później. Film to precyzyjny produkt chemiczny łączący w sobie odczynniki wytwarzające kolor oraz niemal 100 różnych związków chemicznych na ultracienkiej warstwie o zaledwie 20 mikrometrach grubości. Produkcja filmu do aparatów wymaga technologii kontrolujących wiele różnych reakcji chemicznych na skalę mikroskopijną. Przypadkowo 20 mikrometrów to średnica pojedynczej komórki wątroby. Technologie Fujifilm do kontroli mikrośrodowisk ujawniły swój wyjątkowy potencjał w świecie medycyny regeneracyjnej.

Fujifilm posiada również bogatą wiedzę dotyczącą kolagenu – białka będącego jednym z głównych komponentów filmu do aparatów. W medycynie regeneracyjnej kolagen odgrywa kluczową rolę dla rozwoju komórek i odnowy tkanek. W celu spełnienia zapotrzebowania na najwyższej jakości film do aparatów Fujifilm udoskonaliła liczne technologie oparte na kolagenie, włączając metody przetwarzania i kontroli białka, które jest niezwykle wrażliwe na takie parametry środowiska, jak wilgotność i temperatura. Firma Fujifilm dostrzegła wyraźną szansę w wykorzystaniu swoich technologii opartych na kolagenie w tej nowej, ekscytującej branży.

Jedna innowacja prowadzi do kolejnej

Jeśli medycyna regeneracyjna może dojść do etapu, w którym możliwe będzie regenerowanie całych organów, nie ma więc wątpliwości, że zapewni ona epokowe zmiany na polu medycyny i społecznym. Wiele barier technologicznych stoi jednak na tej drodze, a te medyczne cuda są obecnie postrzegane jako odległe o dekady w przyszłość lub więcej.

Jednak nawet teraz Fujifilm wierzy, że jest w stanie urzeczywistnić innowację, która będzie tak samo ważna, jak medycyna regeneracyjna: stosowanie iPSC (indukowanych komórek o wielorakich możliwościach różnicowania się) wspierających opracowywanie leków. W 2012 roku profesor Shinya Yamanaka z Uniwersytetu w Kioto oraz brytyjski biolog rozwojowy John Gurdon otrzymali nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, zwracając uwagę świata na te niesamowite komórki, które profesor Yamanaka rozwinął pioniersko w swoim laboratorium.

Zdolne do przekształcenia się w komórki dowolnego organu lub tkanki ciała iPSC mogą również wzrastać i powiększać się praktycznie bez ograniczeń. Cellular Dynamics International, Inc., która dołączyła do Fujifilm Group w maju 2015 roku, korzysta z wiodących na świecie technologii rozwoju w produkcji iPSC w celu stworzenia banku iPSC obejmującego komórki do użytku w badaniach nad różnymi chorobami i schorzeniami. W przyszłości firmy farmaceutyczne będą mogły wykorzystać te komórki do badania bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków, znacząco zmniejszając konieczność stosowania badań klinicznych na ludziach. IPSC mają olbrzymi potencjał zrewolucjonizowania procesu opracowywania leków, w ogromnym stopniu zwiększając ich prędkość i skuteczność. Co więcej, opracowywanie leków przy wsparciu iPSC może prowadzić do postępu medycyny regeneracyjnej. Motywacją do stworzenia iPSC możliwie jak najbardziej zbliżonych do komórek ludzkich pod względem budowy i funkcji w celu skutecznego opracowywania nowych leków jest również fakt, że efekt ich udoskonalania można wykorzystać do regeneracji narządów ludzkich.

Objęcie przodownictwa na polu medycyny regeneracyjnej

Hodowany naskórek

Wspieranie opracowywania leków poprzez iPSC może synergicznie prowadzić do postępu w medycynie regeneracyjnej. Fujifilm dostosowuje swoje ukierunkowanie, dążąc do sukcesu w obu dziedzinach i odniosła już istotne osiągnięcia w każdej z nich.

Wykorzystując technologie kolagenowe opracowane pierwotnie pod kątem filmu do aparatów, Fujifilm opracowała peptyd rekombinowany (RCP), szczególne białko, które pełni rolę skutecznego rusztowania, na którym rozwijają się komórki. Aby ułatwić wykorzystanie RCP w badaniach, Fujifilm oferuje je w postaci gniazda komórek w formie roztworu i liofilizowanego proszku.

W 2014 roku Japan Tissue Engineering Co., Ltd. stała się skonsolidowaną spółką zależną Fujifilm Group. Firma ta jest pionierem, który wprowadził pierwsze dwa produkty medycyny regeneracyjnej na rynek w celu uzyskania zatwierdzenia rządu japońskiego. Japan Tissue Engineering oferuje obecnie dwa główne produkty: hodowany autologicznie naskórek JACE® oraz hodowane autologicznie chrząstki stawowe JACC®. Firma również prowadzi prace nad hodowlą komórek pod nadzorem innych firm i instytucji. Cellular Dynamics International dołączyła również do Fujifilm Group, oferując swoją rozległą wiedzę z zakresu iPSC, będących kluczowym elementem medycyny regeneracyjnej. Decyzja o włączeniu tych wysoce innowacyjnych firm do Grupy jeszcze bardziej podkreśla poświęcenie Fujifilm na rzecz osiągnięcia pozycji lidera w dziedzinie medycyny regeneracyjnej.

Zakłada się rozwój rynku medycyny regeneracyjnej do 120 mld USD do 2030 roku. Jednak dla Fujifilm medycyna regeneracyjna jest czymś więcej niż atrakcyjną możliwością biznesową. Faktyczne znaczenie zaangażowania na tym rynku leży w możliwości leczenia obecnie nieuleczalnych chorób i dawanie nowej nadziei dla osób cierpiących i bliskich. Dążąc do uznania na całym świecie za lidera z zakresu medycyny regeneracyjnej, Fujifilm kontynuuje postęp w ramach tego niezwykle ważnego wyzwania.

Treść powiązana:

Być może spodoba Ci się również: