Polska

Gdzie obrazowanie spotyka IT: SYNAPSE zapewnia wyjątkową łączność medyczną

W 1983 r. firma Fujifilm wprowadziła Fuji Computed Radiography (radiografię komputerową Fuji – FCR), stając się pierwszą na świecie firmą oferującą cyfrowy system diagnostyczny do obrazowania rentgenowskiego. Specjaliści ds. medycyny szybko przekonali się o zaletach cyfrowych obrazów diagnostycznych, włączając łatwość ich przechowywania i przetwarzania. Odkryli, że zdjęcia z różnych badań i procedur mogą być udostępniane pomiędzy placówkami, a nawet mogą być stosowane do zdalnej diagnostyki i konsultacji.

Doceniając ten trend, firma dostrzegła szansę wykorzystania technologii opracowanych pod kątem FCR i przyczynienia się do ewolucji łączności w ramach i pomiędzy placówkami medycznymi. Zainspirowana w ten sposób korporacja Fujifilm opracowała SYNAPSE – medyczne rozwiązanie IT, które umożliwia użytkownikom wszechstronne zarządzanie medycznymi zdjęciami diagnostycznymi, udostępnianie ich w ramach i pomiędzy placówkami medycznymi oraz przetwarzanie ich pod kątem określonych zastosowań diagnostycznych.

Decyzja o rozpoczęciu rozwoju za granicą

W połowie lat 90-tych, gdy SYNAPSE było dopiero na etapie początkowego rozwoju, Europa i USA zaczęły zarządzać i udostępniać medyczne obrazy diagnostyczne przy użyciu sieci prywatnych z PACS (system archiwizacji obrazów i komunikacji). Tym, co odróżniało koncepcję SYNAPSE Fujifilm od innych, było wykorzystanie Internetu i technologii sieci, zamiast połączeń prywatnych. Był to w zasadzie PACS umieszczony w sieci.

Ze względu na to, że Internet ułatwia i usprawnia tworzenie sieci, PACS umieszczony w sieci znacznie ograniczyłby przeszkody w jego wdrożeniu dla małych i dużych placówek. Dzięki temu duże szpitale mogłyby udostępniać zdjęcia diagnostyczne niewielkim klinikom, a zdalna diagnostyka stałaby się również bardziej praktyczna.

Jednocześnie cyfryzacja obrazowania medycznego szybko postępowała, a firma Fujifilm mogła zaproponować tylko FCR na tym rynku. Będąc wiodącą firmą w branży, firma Fujifilm podjęła decyzję o dodaniu innowacyjnych systemów IT do gamy produktów, które mogłyby obsłużyć zastosowania obrazowania medycznego różnego typu. Poczucie porażki, z którym mogłaby się borykać firma w przypadku niespełnienia tej wyłaniającej się potrzeby, było silną motywacją urzeczywistnienia SYNAPSE.

Na początku projektu badań i rozwoju nad SYNAPSE wnikliwe dyskusje doprowadziły do radykalnego wniosku, który mógł w dużym stopniu wpłynąć na kierunek, jaki objęłaby innowacja Fujifilm. Mimo że Fujifilm była firmą japońską, zespół podjął decyzję o rozpoczęciu rozwoju SYNAPSE w USA.

Jeden z ówczesnych członków zespołu tak komentuje sposób myślenia leżący u podstaw tej decyzji: „USA to miejsce narodzenia się Internetu, kraj ten był również liderem w obszarze standardów telekomunikacji oraz komputerowych systemów operacyjnych. Ponadto zastosowanie akademickie i wojskowe PACS było powszechne i istniało wiele przykładów łączności medycznej, z których można było wyciągać wnioski. Oczywiście Fujifilm nie była firmą branży IT, przez co ustalenie kluczowej obecności w dziedzinie badań i rozwoju na zachodnim wybrzeżu USA było dla nas dość zniechęcające. Jednak, aby zyskać szybki dostęp do najnowszych technologii, doświadczenia i potrzeb rynku, a także zapewnić postęp naszemu projektowi badawczo-rozwojowemu, byliśmy przygotowani, by sprostać wyłaniającym się wyzwaniom”.

Wykorzystanie doświadczenia z zakresu obrazowania w celu dążenia do innowacji

USA nie zawiodło jako lokalizacja i wkrótce firma Fujifilm znalazła się w centrum wielkich i szybkich innowacji, które wcześniej przewidziała. W 1998 roku FUJIFILM Medical Systems, USA, Inc. (FMSU) uruchomiła zespół ds. rozwoju oparty na członkach odgrywających kluczową rolę w rozwoju niektórych najbardziej zaawansowanych systemów PACS stosowanych w tamtych czasach. Ekspertów tych wspierali inżynierowie ds. oprogramowania z różnorodnych środowisk. Zespół ten zaczął urzeczywistniać SYNAPSE w zapierającym dech w piersiach tempie.

Nasi inżynierowie tak wspominają te początki: „Mimo że późno weszliśmy na rynek PACS, byliśmy w stanie połączyć nasze zastrzeżone, wiodące technologie przetwarzania obrazów cyfrowych i kompresji danych w dość elastyczny sposób z wyłaniającą się technologią Internetu oraz zapewnić ich dostępność poprzez platformę Windows. Połączenie to było niezwykle nowatorskim pomysłem w tamtych czasach. Ponadto wykorzystaliśmy naszą lokalizację w USA, aby bardzo szybko przyciągnąć ekspertów pracujących nad powiązanymi technologiami do tego projektu, co było olbrzymią zaletą realizacji nowych innowacji”.

Ambitne podejście Fujifilm do badań i rozwoju było siłą napędową sukcesu projektu. PACS szybko ewoluowało z systemu stosowanego wyłącznie w ograniczonych środowiskach, do rozwiązania, które zaprzęga moc Internetu, umożliwiając wykwalifikowanemu personelowi dostęp do krytycznych zdjęć medycznych w dowolnym momencie.

Ustanowienie mocy konsultacji niezbędnej dla światowej klasy rozwiązania IT

Fujifilm rozpoczęła również badania nad nowymi sposobami współpracy z klientami w opracowywaniu rozwiązań IT. Aby ułatwić wprowadzenie SYNAPSE w placówce zdrowotnej, ważne było zoptymalizowanie przepływu pracy systemu pod kątem indywidualnego środowiska opieki medycznej. Następnie w każdym medycznym miejscu pracy specjaliści ds. opieki zdrowotnej wymagali pomocy w uzyskaniu dostępu i stosowaniu każdego rodzaju informacji udostępnianych przez system. Fujifilm zdała sobie sprawę z potrzeby współpracy z klientami na nowe sposoby, aby zapewnić przyjęcie innowacji technologicznych.

Z tego względu, podczas przygotowań do uruchomienia SYNAPSE w USA w 2000 r., FMSU utworzyła wyspecjalizowany zespół doradczy pomagający w analizie i prezentowaniu przepływów prac, projektowaniu oraz rozwijaniu systemu, szkoleniach dla użytkownika oraz innych obszarach. FMSU rekrutowała wyjątkowo utalentowane osoby zajmujące się konsultingiem z lokalnych firm IT i stworzyła silną organizację.

Członek zespołu tak opisuje te starania: „Fujifilm nie pełniła funkcji doradczej w obszarze IT. Uświadomiliśmy sobie, jak ważna była ta funkcja ze względu na nasze doświadczenie dot. badań i rozwoju w USA, gdzie łączność medyczna była niezwykle zaawansowana w tym czasie. Powstanie funkcji konsultingowej było tak samo innowacyjne, jak sam produkt”.

Ewolucja SYNAPSE trwa

W ciągu pięciu lat od uruchomienia SYNAPSE stało się docenianym rozwiązaniem w ponad 1 000 placówek medycznych w USA, Europie, Japonii i innych regionach. Oferując wyjątkową łączność medyczną w oparciu o wygodny i skuteczny sposób udostępniania informacji, SYNAPSE umożliwia wstępną diagnozę w lokalnej klinice, a następnie bardziej kompleksowe badania i leczenie w większej placówce medycznej, monitorowane okresowo w pierwotnej klinice lokalnej. Wysoki wskaźnik adaptacji SYNAPSE był w dużej części spowodowany jej zdolnością do znacznej poprawy jakości opieki medycznej, włączając w to wsparcie ważnego celu, jakim jest świadomie wyrażona zgoda na testy.

Obecnie SYNAPSE oferuje nowe możliwości na całym świecie. Na przykład krajom o zbyt małej liczbie szpitali system pomaga w odpowiedniej opiece ich mieszkańców, a także oferuje wielu regionom lepszą opiekę medyczną.

Piętnaście lat po uruchomieniu SYNAPSE wiele osób uczestniczących w rozwoju tego rozwiązania nadal zapewnia nowe innowacje w Fujifilm, takie jak stworzenie firmowego portfolio wiodących rozwiązań do obrazowania medycznego z możliwością zaawansowanego wyszukiwania, które pomaga wykrywać wzorce w obrazach, wspierając diagnostyków. Jeden z członków pierwotnego zespołu ds. rozwoju, który nadal jest zaangażowany w pracę nad produktem, komentuje: „Fakt, że zawsze zajmowaliśmy się obrazem, jest naszą olbrzymią zaletą. Dążę do wykorzystania tej mocnej strony i pomagam zagwarantować, że SYNAPSE będzie się rozwijać w perspektywie długoterminowej”.

Treść powiązana:

Być może spodoba Ci się również: