Polska

Fujifilm Advanced Research Laboratories

Ośrodek Fujifilm Advanced Research Laboratories został założony w 2006 r. i pełni rolę kluczowego ośrodka badawczo-rozwojowego grupy Fujifilm. Jest to kompleks laboratoriów, w którym współpracują ze sobą naukowcy i inżynierowie zatrudnieni w firmach należących do grupy. Przedmiotem prowadzonej przez nich współpracy są badania i rozwój. Prace te są prowadzone w zakresie takich obszarów, jak synteza organiczna, cienkie wielowarstwowe powłoki, mikroobróbka precyzyjna, projektowanie soczewek, lasery, drukowanie i przetwarzanie obrazów. 

Fujifilm Advanced Research Laboratories stanowi grupę połączonych ze sobą laboratoriów. Laboratorium Frontier Core-Technology Laboratories zajmuje się najnowocześniejszymi technologiami, które mogą zmienić przyszłość. Przedmiotem zainteresowania laboratorium Synthetic Organic Chemistry Laboratories są materiały organiczne dużej wydajności, wykorzystywane do różnych zastosowań. Zadaniem laboratorium Advanced Marking Research Laboratories jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii druku. Laboratoria Life Science Research Laboratories i Regenerative Medicine Research Laboratories poszukują nowych możliwości w dziedzinie biochemii, środków farmaceutycznych oraz powiązanych obszarach nauk biologicznych, w przypadku których Fujifilm dąży do dużego rozwoju. 

Profil laboratoriów

Adres 577-1 Ushijima, Kaisei Town, Ashigarakami-gun, Prefektura Kanagawa, 258-8577 Japonia
Numer telefonu 0465-86-1111
Nazwa w języku angielskim Fujifilm Advanced Research Laboratories (FF ARL)
Powierzchnia całkowita Około 56 000m2 (bez stacji elektroenergetycznej)
Początkowa liczba pracowników Około 600