Polska

Polityka dotycząca badań i rozwoju

Podstawowe zasady polityki badań i rozwoju, jaka obowiązuje w Fujifilm Group

W celu zapewnienia rozwoju na kluczowych obszarach działalności oraz stworzenia możliwości wkroczenia na nowe obszary, Fujifilm Group prowadzi prace badawczo-rozwojowe, które są oparte na podstawowych zasadach, jakie przedstawiono poniżej.

Integracja strategii prowadzenia działalności oraz prac badawczo-rozwojowych

  1. 1. Solidny rozwój działalności prowadzonej na nowych obszarach, który wpływa na poprawę jakości życia
  2. 2. Zrównoważony rozwój dotychczas prowadzonej działalności poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów

Sposoby podejścia do polityki dotyczącej badań

  1. 1. Pogłębianie i poszerzanie podstawowych technologii wykorzystywanych przez Fujifilm Group
  2. 2. Tworzenie nowej wartości poprzez integrację wielu technologii na różnych obszarach
  3. 3. Poprawianie synergii tworzonych w ramach grupy
  4. 4. Przyspieszanie rozwoju
  5. 5. Zwiększanie podstawowych możliwości w zakresie badań i rozwoju, jakie posiadają wszyscy badacze i każda organizacja