Polska

Filozofia korporacyjna

Filozofia korporacyjna – Niezmienne wartości Fujifilm Group

Wykorzystanie przodujących chronionych prawem patentowym technologii dla zapewnienia najwyższej jakości produktów i usług, które przyczyniają się do rozwoju kultury, nauki, technologii i przemysłu, a także wpływają na poprawę zdrowia człowieka i jakości środowiska. Nadrzędnym celem Fujifilm jest wspieranie poprawy jakości życia ludzi na całym świecie.

Stworzymy nową jakość poprzez integrowanie wyróżniających nas wiodących technologii, a także dzięki wdrażaniu naszych zastrzeżonych prawem patentowym technologii, by nieprzerwanie dostarczać najwyższej jakości produkty i usługi, które pielęgnują zaufanie i zadowolenie klienta.
Dzięki tym wysiłkom pokonamy bariery z przeszłości „Obrazowania i informacji”, aby rozwijać kulturę, naukę, technologię i przemysł na świecie, a ponadto by poprawiać zdrowie człowieka i chronić środowisko.
Nasza nowa filozofia korporacyjna oparta jest na uznaniu tego, iż naszą misją jest, poprzez prowadzenie zrównoważonych działań, znacząco przyczyniać się do budowania społeczeństwa, w którym wszyscy ludzie mogą wieść życie bogate duchowo i materialnie, przy zachowaniu poczucia spełnienia i zadowolenia.

Wizja – Ideały Fujifilm Group

Shigetaka Komori
Shigetaka Komori, Chairman and Chief Executive Officer

Zakotwiczeni w otwartej, uczciwej i przejrzystej kulturze korporacyjnej czerpiącej z doskonałych opatentowanych technologii, Fujifilm jest zdeterminowana pozostać wiodącą firmą odważnie stawiającą czoła wyzwaniu tworzenia nowych produktów i budowania nowej wartości.

Stworzymy otwartą, uczciwą i przejrzystą kulturę pracy, która pozwala dostrzegać obiektywne fakty w sposób szczery i bezpośredni, podejmować racjonalne decyzje i nieustannie stawiać czoła nowym wyzwaniom.
Dzięki takiej kulturze korporacyjnej będziemy dalej udoskonalać przodujące opatentowane technologie i opracowywać innowacyjne produkty i usługi, które zyskają zaufanie klientów i dostarczą im zadowolenia, dzięki czemu pozostaniemy firmą pełną werwy, nieustannie tworzącą nową wartość jako lider innowacyjności.