Polska

Fujifilm na świecie

O Fujifilm Corporation

Fujifilm Corporation, z siedzibą w Tokio w Japonii, jest przedsiębiorstwem zależnym będącym w całości własnością Fujifilm Holdings Corporation. Spółka powstałą w roku 1934 pod nazwą Fuji Photo Film Co., Ltd. jako producent błon fotograficznych. Dzięki ciągle żywej sile napędowej jaką są badania i rozwój, Fujifilm nieustannie wprowadza innowacyjne rozwiązania i stanowiące klasę same w sobie produkty do wielu sektorów gospodarki, a wśród nich obrazowanie elektroniczne, urządzenia do obróbki zdjęć, systemy medyczne, rozwiązania laboratoryjne (Life Science), sztuki graficzne, materiały do płaskich paneli LCD, a także produkty biurowe, oparte na licznych technologiach cyfrowych, optycznych, substancji wysokowartościowych oraz powlekania cienkowarstwowego.
Poprzez swoje działania Fujifilm chce przyczyniać się do rozwoju kultury, nauki, technologii i przemysłu, a także wpływać na poprawę zdrowia i jakości środowiska.
Nadrzędnym celem Fujifilm jest wspieranie poprawy jakości życia na całym świecie.

Fujifilm Corporation w faktach

Nazwa firmy FUJIFILM Corporation
Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Kenji Sukeno
Centrala Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan
Data utworzenia 02 października 2006 r. (powołano do życia spółkę Fujifilm Corporation w celu przejęcia operacji Fuji Photo Film Co., Ltd.)
Kapitał 40 mld jenów
Kapitał ludzki ogółem 31,887 (wg danych z 31. marca 2018 r.)