Polska

Odpowiedzialność społeczna w naszym wydaniu

Fujifilm Holdings stoi na straży filozofii korporacyjnej Fujifilm i w przystępny sposób mówi o odpowiedzialności społecznej Fujifilm jako sposobie wypełniania zobowiązań społecznych firmy, które stanowią fundament tej filozofii.

Odpowiedzialność społeczna Fujifilm

W rozumieniu Grupy Fujifilm odpowiedzialność społeczna to przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa poprzez wdrażanie filozofii korporacyjnej Grupy Fujifilm, a także realizowanie swej wizji na drodze rzetelnych i sprawiedliwych działań.

Deklarujemy, że:

  1. Będziemy wypełniać nasze zobowiązania finansowe i prawne, reagować na potrzeby społeczne i jako obywatel korporacyjny przyczyniać się do rozwoju kultury i technologii w społeczeństwie oraz do ochrony środowiska naturalnego.
  2. Będziemy nieustannie oceniać, czy nasze działania w ramach odpowiedzialności społecznej przystają do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, a także czy działania te są prowadzone właściwie na drodze dialogu z naszymi partnerami społecznymi, w tym z klientami, udziałowcami, inwestorami, pracownikami, społecznościami lokalnymi i partnerami biznesowymi.
  3. Będziemy poprawiać przejrzystość korporacyjną aktywnie ujawniając informacje, by wypełniać zobowiązania odpowiedzialności za działalność biznesową.