Polska

Zielona Polityka

Fujifilm z determinacją realizuje wytyczne oraz cele środowiskowe określone w strategii średnioterminowej Grupy, Zielonej Polityki Fujifilm.

Zielona Polityka grupy Fujifilm składa się z trzech części: podstawowej deklaracji, wytycznych do działań oraz zestaw dziewięciu priorytetowych celów. Polityka ta kieruje staraniami grupy Fujifilm na rzecz środowiska od kwietnia 2002 r.