Polska

Polityka prywatności

Witamy w Fujifilm

Cieszymy się, że jesteś na naszej stronie internetowej, i dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą oraz naszymi produktami i usługami. Ochrona Twojej prywatności w trakcie korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas bardzo ważna. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe na naszej stronie internetowej pod adresem fujifilm.eu zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym w szczególności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO).

Administrator

Administratorem danych w odniesieniu do wszelkich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej strony internetowej jest

FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstrasse 31, D-40549 Düsseldorf, Germany (“FUJIFILM“). Phone + 49 (0) 211 5089 0, fax: + 49 (0) 211 5089 344. Management Board: Toshihisa Iida, Peter Struik, Takahiro Yahiro.

Więcej informacji znajduje się w części „Informacje prawne”.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Zasadniczo użytkownik może odwiedzać naszą stronę internetową i korzystać z niej bez konieczności informowania nas, kim jest. Nie wymagamy rejestracji. Dane, które zbieramy i przetwarzamy bez konieczności uzyskiwania ich od użytkownika, obejmują niektóre dane techniczne, w tym nazwę dostawcy usług internetowych użytkownika, adres strony internetowej, z której użytkownik do nas trafił, oraz podstrony, które użytkownik odwiedza na naszej stronie internetowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu udostępniania użytkownikowi naszej strony internetowej. Dane te są również analizowane do celów statystycznych, dzięki czemu użytkownik może zachować anonimowość.

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika po uzyskaniu jego zgody, w celu wykonania umowy lub jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym w celu odpowiedzi na pytania użytkownika oraz w celu dostosowania i ulepszenia naszej oferty internetowej, produktów i usług zgodnie z preferencjami użytkownika (art. 6 (1) (a), (b) i (f) RODO).

Dane osobowe zbieramy tylko wówczas, gdy użytkownik je nam przekaże, np. podczas rejestracji w celu korzystania ze spersonalizowanych usług, a przetwarzamy i wykorzystujemy je wyłącznie w celu świadczenia spersonalizowanych usług lub w celu przetwarzania zapytań użytkownika.

Ponadto, w związku ze spersonalizowanymi usługami jesteśmy uprawnieni do przetwarzania i wykorzystywania danych użytkownika w celach reklamowych i związanych z badaniami rynku lub w celach spersonalizowanego świadczenia usług, jeśli użytkownik wyraził na to zgodę. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, informacje, do których użytkownik będzie uzyskiwał dostęp w trakcie odwiedzin na naszych stronach internetowych, mogą być przechowywane w profilu użytkownika, tak aby możliwe było personalizowanie oferowanych użytkownikowi informacji (np. w formie newslettera lub innych informacji handlowych). Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Jeśli użytkownik korzysta ze spersonalizowanych usług, to wykorzystujemy jego dane osobowe niezbędne do świadczenia takich usług przez cały okres rejestracji użytkownika, a następnie tak długo, jak będzie to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa. Udostępniamy dane użytkownika firmom stowarzyszonym z Fujifilm, jeśli jest to konieczne, aby odpowiedzieć na zapytania użytkownika, lub jeśli jest to konieczne do świadczenia usług. Możemy przesyłać zapytania dotyczące naszych produktów i usług także do dystrybutora odpowiedzialnego za daną kategorię produktów lub usług lub za dany region.

Wykorzystywanie plików cookie, narzędzi internetowych i wtyczek mediów społecznościowych

W naszym Centrum Preferencji Plików Cookie możesz ustawić swoje preferencje dotyczące plików cookie. Możesz uzyskać dostęp do Centrum Preferencji Plików Cookie i zmienić ustawienia plików cookie w dowolnym momencie, klikając poniższy przycisk.

Centrum Preferencji Plików Cookie wyświetla również listę plików cookie, na której można znaleźć szczegóły dotyczące plików cookie używanych na naszej stronie internetowej.

Ochrona danych

Firma FUJIFILM stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed ich niewłaściwym użyciem oraz w celu niedopuszczenia do utraty danych użytkownika. Dane osobowe użytkownika są zapisywane w bezpiecznym środowisku operacyjnym, które nie jest publicznie dostępne. Wszystkie dane osobowe przekazane przez użytkownika w trakcie rejestracji lub korzystania ze spersonalizowanych usług będą przekazywane w postaci zaszyfrowanej, aby zapobiec ich niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie.

Przekazywanie, eksport i przetwarzanie danych poza UE/EOG

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie żadne dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim spoza Grupy Fujifilm. Dane osobowe użytkowników naszej strony internetowej spoza UE/EOG mogą być przekazywane podmiotom stowarzyszonym FUJIFILM lub dystrybutorom spoza UE/EOG odpowiedzialnym za daną kategorię produktów lub usług lub za dany region.

Linki zewnętrzne

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Należy pamiętać, że FUJIFILM nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności na takich stronach. Uczulamy na to naszych użytkowników i zachęcamy, aby zapoznawali się z politykami prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez strony internetowe FUJIFILM.

Dodatkowe informacje i dane kontaktowe, informacje, sprostowanie, blokowanie i usuwanie.

Można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, korzystając z poniższych danych:

FUJIFILM Europe GmbH, Data Protection Officer, Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, Germany or dataprotection_feg(at)fujifilm(dot).com.

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z RODO i obowiązującym prawem. W tych kwestiach należy skorzystać z powyższego adresu pocztowego lub e-mail.

Użytkownik ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego zgodnie z postanowieniami RODO i obowiązującym prawem, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza postanowienia RODO. W tym celu użytkownik powinien skontaktować się w szczególności z organem nadzorczym w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy wersję po zmianach na naszej stronie. Podczas ponownych odwiedzin na naszej stronie użytkownik powinien zapoznać się ponownie z polityką prywatności, aby być na bieżąco z wprowadzanymi do niej zmianami, ponieważ dalsze korzystanie z naszej strony internetowej po każdorazowym opublikowaniu nowej wersji polityki oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie przez nas jego danych zgodnie ze zmienioną lub zaktualizowaną polityką prywatności.