Polska

Różnorodne funkcje

Przełączanie trybu P / S /A / M

Przycisk trybu fotografowania

Przycisk trybu fotografowania (Fn2) na panelu górnym umożliwia przełączanie między opcją „Program (P)”, a „Priorytet prędkości migawki (S)” (gdy przysłona jest ustawiona na opcję Auto) oraz między „Priorytet przysłony (A)” oraz „Ręczna (M)” (gdy przysłona jest ustawiona na opcję Ręczna). Wybory te można przypisać do przycisku funkcji wybranego w ustawieniu funkcji (Fn).

Przełącznik trybu zdjęcie nieruchome / wielostrefowe / filmowanie

Pokrętło obrotu i trybu pracy umożliwiają przełączenie między trybem zdjęcia nieruchomego/wielostrefowego i filmowania. Wybranie trybu zdjęcia nieruchomego lub filmowania przywraca odpowiednie ustawienia, dzięki czemu można rozpocząć wykonywanie zdjęć od razu po przełączeniu, bez konieczności dostosowania ustawień. Przycisk trybu pracy pozwala na dostosowanie prędkości zdjęć seryjnych oraz prędkości klatek filmowania. Przycisk zwolnienia blokady pokrętła zapobiega przypadkowemu użyciu.

Dostosowanie przycisków/menu

Różne przyciski funkcji (Fn) znajdują się w różnych miejscach na korpusie aparatu, umożliwiając przypisanie preferowanych ustawień w celu ułatwienia dostępu. 16 pozycji z menu (szybkiego dostępu) Q oraz C1-C7 również można ponownie skonfigurować, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do ulubionych trybów symulacji filmu światłoczułego lub ustawień jakości obrazu. Aparat obsługuje także opcję „Moje menu”, w którym można zapisać najczęściej stosowane pozycje.

Sześć rodzajów bracketingu

Dostępnych jest sześć rodzajów bracketingu w celu rejestrowania wielu klatek przy różnych ustawieniach po pojedynczym naciśnięciu spustu migawki. Funkcja ta działa z formatem JPEG i RAW.

Bracketing dla ekspozycji Klatki: -2, -3, +3, +2, ±9, ±7, ±5, ±3
krokowo: ±1/3 EV, ±3 EV, 1/3 EV
Bracketing dla opcji symulacji filmu światłoczułego Dowolne 3 rodzaje symulacji filmu światłoczułego do wyboru
Bracketing dla zakresu dynamicznego 100% · 200% · 400%
Bracketing czułości ISO ±1/3 EV / ±2/3 EV / ±1 EV
Bracketing dla balansu bieli ±1 / ±2 / ±3
Bracketing dla ogniskowania Interwał, liczba zdjęć, 10 kroków

Bracketing dla ekspozycji

±0 EV

+3 EV

Poziom elektroniczny 3D / histogram

Poziom elektroniczny stosuje system 3D i jest szczególnie przydatny podczas zdjęć architektury lub krajobrazu, w przypadku których dokładność linii poziomych i pionowych ma krytyczne znaczenie. Można wyświetlić cztery rodzaje histogramu: RGB i jasność, każdy z (lub bez) ostrzeżeń o jasnych tonach.

EXIF / notatki głosowe

Wystarczy skorzystać z panelu ekranu dotykowego, aby wprowadzić dane „Autor” i „Prawa autorskie” do danych EXIF pliku. Zapisz swój głos, aby sporządzić notatki głosowe do wykonywanych zdjęć, nieprzekraczające 30 sekund, aby śledzić swoje zdjęcia.

Interwał czasowy / samowyzwalacz

Przykładowe, wyjątkowe style wykonywania zdjęć, włączając zdjęcia stałego punktu, zdjęcia poklatkowe lub przy użyciu samowyzwalacza, sterowane przy użyciu interwału wykonywania zdjęć, łączna liczba klatek i opóźnienie migawki. Funkcję samowyzwalacza można ustawić na czas 2 lub 10 sekund. Jest ona szczególnie przydatna w przypadku chęci zminimalizowania wstrząsów aparatu, takich jak długa ekspozycja.

Funkcja fotografowania z interwalometrem 1 s - 24 godziny
Liczba klatek 1 - 999 + ∞
Opóźnienie migawki W 0 min - 24 godziny

Komunikacja bezprzewodowa i parowanie

Zainstaluj bezpłatną aplikację „FUJIFILM Camera Remote” na smartfonie lub tablecie, aby wykonywać zdjęcia z podglądem na żywo i przesyłać zdjęcia z aparatu na swoje urządzenie. Aparat można także sparować z urządzeniem przez Bluetooth®, aby automatycznie przesyłać zdjęcia. Korzystając z aplikacji, można także zaktualizować oprogramowanie aparatu.

Pobierz aplikację FUJIFILM CAMERA Remote

Cztery tryby pomiarów

GFX100 oferuje cztery tryby pomiarów: pomiary w wielu strefach, pomiary w punkcie, pomiary uśrednione i pomiary ważone. Podczas korzystania z trybu pomiarów w punkcie do pomiarów można zastosować także wybrany obszar ogniskowania. Opcje umożliwiają dostosowanie pomiarów do otaczającego środowiska lub obiektu zdjęcia.

Wielostrefowy Oblicza ekspozycję w oparciu o analizę całej klatki
Punktowy Dokonuje odczytu miernika z obszaru zajmującego około 2% klatki
Uśredniony Ustawia ekspozycję w oparciu o średnią jasność całej klatki
Średnia ważona Dokonuje odczytu miernika głównie ze środka klatki

Czułość ISO

Standardowy zakres czułości ISO wynosi ISO100-12800, możliwa jest także rozszerzona czułość ISO50, ISO25600, ISO51200 i ISO102400. Format RAW jest obsługiwany przy wszystkich tych ustawieniach ISO. Funkcja AUTO umożliwia ustawienie standardu ISO, limitu niskiej prędkości migawki oraz górnego limitu ISO, a także konfigurację ustawień AUTO 1-3 zgodnie z warunkami wykonywania zdjęć.

Zdjęcie Wyjście standardowe: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (do ISO12800) / ISO100 do 12800 (krokowo co 1/3)
Wyjście rozszerzone: ISO50 / 25600 / 51200 / 102400
Filmowanie Wyjście standardowe: AUTO (do ISO12800) / ISO100 do 12800 (krokowo co 1/3)
Wyjście rozszerzone: ISO25600

Tryb gotowości podczas wykonywania zdjęć

W trybie gotowości wszystkie wyświetlacze oprócz podrzędnego monitora LCD i tylnego monitora podrzędnego wyłączają się w celu oszczędzania energii, jeśli aparat nie jest używany. Istnieje możliwość ustawienia czasu, po którym aparat przejdzie w tryb gotowości: 5 min, 2 min, 1 min, 30 s lub 15 s.

Zasilanie aparatu lub ponowne ładowanie przez USB

GFX100 można zasilać i ponownie ładować przez port USB-C, co pozwala na dłuższe fotografowanie bez obaw, że zabraknie energii. Podczas dojazdu na sesję lub wykonywania zdjęć w pomieszczeniach można skorzystać ze źródła zasilania USB PD (Power Delivery), dzięki któremu można zasilać aparat lub szybko doładować baterię. W przypadku korzystania z urządzenia powyżej 30 W można jednocześnie i szybko naładować dwie baterie (USB PD Rev2.0 ver1.3).

Wiek baterii

Istnieje możliwość sprawdzenia wieku baterii w aparacie. Wiek baterii jest wyrażany jako liczba między 0 (najmłodsza) i 4 (najstarsza).