This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Obsługa i układ elementów sterujących

Tryb sterowania

Ręczne elementy sterujące

Połączenie ustawień pokrętła prędkości migawki oraz pierścienia przysłony obiektywu umożliwia ustawienie trybu ekspozycji, włączając program, priorytet migawki, priorytet przysłony oraz tryb ręczny, gdy aparat jest wyłączony.

Obsługa kompensacji ekspozycji o ± 3 zatrzymania w 1/3 krokach. Obsługa do ± 5 zatrzymań, w położeniu „C”.

Tryb automatyczny

Zaawansowany tryb SR AUTO

Przełącz górną płytkę w położenie „AUTO”, aby wybrać zaawansowany tryb SR AUTO. Aparat automatycznie wybierze optymalne automatyczne ustawienie ogniskowej i ekspozycji z 58 programów.

Układ elementów sterujących

Dźwignia ostrości

Poprzez bezpośrednią obsługę przy użyciu dźwigni możliwe jest natychmiastowe przeniesienie obszaru ostrości w ośmiu kierunkach, włączając pionowy, poziomy i po przekątnej. Ustawianie ostrości można przeprowadzić dokładnie przy już wybranej kompozycji zdjęcia.

Menu do możliwością dostosowania

Możliwe jest przypisanie często stosowanych funkcji menu do „Quick Menu” oraz „Moje menu”. Przypisane funkcje można przywołać bezpośrednio, ustawiając je jako „Przycisk funkcji”. Różnorodne możliwości konfiguracji skrótów są niezwykle wygodne, ułatwiając łatwe przejście zgodnie z zastosowaniem i sceną.

Układ tylny umożliwia pewny uchwyt

Wraz z łatwym przywoływaniem funkcji przy użyciu każdego przycisku, tylny układ cechuje się prostą lecz piękną stylistyką. Poprzez ograniczenie liczby przycisków do niezbędnego minimum żadne elementy nie przeszkadzają fotografowi, zapewniając pewny uchwyt kamery.

Bliższe spojrzenie

Dodatkowe materiały o FUJIFILM X-E3

Istota aparatu znajduje wyraz w uproszczonej obsłudze.
Nie tylko stylistyka, lecz także obsługa przez użytkownika.
Stworzony z dążenia do minimalizmu, X-E3 nie ustaje w tworzeniu nowych form wyrazu.