Polska

Specyfikacja

Oś pionowa: Kontrast   S: Linie prostopadłe   M: Linie równoległe

 

 

Częstotliwość przestrzenna 15 linii/mm

Odległość od środka obrazu

 

Częstotliwość przestrzenna 45 linii/mm

Odległość od środka obrazu