Polska

Specyfikacja

 

Konfiguracja obiektywu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś pionowa: kontrast   S: linie prostopadłe   M: linie równoległe

 

 

 

 

Częstotliwość przestrzenna 15 linii/mm

Odległość od środka obrazu

 

 

 

 

 

Częstotliwość przestrzenna 45 linii/mm

Odległość od środka obrazu