This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Wyjątkowa korekcja obrazu

Korekcja obrazu i długości ogniskowej umożliwiają wydobyć najlepsze właściwości legendarnych obiektywów

Ustawienia Adaptera Mocowania, które pozwalają na zarejestrowanie do 6 wzorców

Korpus aparatu ma zaprogramowane cztery długości ogniskowej (21mm, 24mm, 28mm oraz 35mm) a ponadto można zapisać dwie dodatkowe długości ogniskowej.
Dla każdej z sześciu długości ogniskowej, użytkownik może zdefiniować trzy ustawienia korekcji obrazu (dystorsję, oświetlenie części peryferyjnych oraz zacienienie koloru).

Trzy typy ustawień szczegółowej korekcji obrazu

Użytkownik może dostroić "dystorsję", "oświetlenie peryferyjnych części" oraz "zacienienie koloru" stosownie do indywidualnej charakterystyki obiektywu. *4
Funkcja ta pozwala użytkownikom na korygowanie obrazu stosownie do profilu optycznego poszczególnych obiektywów lub też dobierać ustawienia podkreślające określone aspekty charakterystyki obiektywu, aby tym samym można było korzystać z unikalnej jakości obrazu i jego stylistyki.

 • *4 Owe funkcje korekcji obrazu odnoszą się do wykonanych zdjęć.
  Obraz na żywo wyświetlany na monitorze LCD lub w elektronicznym celowniku nie jest poddawany owej korekcji.
  Prosimy, by najpierw zrobić zdjęcia testowe i sprawdzić zdjęcia z zastosowaną korekcją i dopiero wówczas zarejestrować optymalne ustawienia korekcji.
Korekcja dystorsji

Funkcja ta koryguje dystorsję ujawniającą się przy krawędziach kadru.
Funkcję tę opracowano, by korygować "beczkową dystorsję" występującą w przypadku szerokokątnych obiektywów oraz "poduszeczkową dystorsję" pojawiającą się w przypadku teleobiektywów.
Użytkownicy mogą wybrać trzy poziomy korekcji ("Silna", "Średnia", "Słaba") lub też "WYŁĄCZENIE KOREKCJI" zarówno dla "beczkowej dystorsji" jak i "poduszeczkowej dystorsji".

 • Beczkowa dystorsja
 • Gdy korekcja jest WŁĄCZONA
 • Dystorsja poduszeczkowa
 • Gdy korekcja jest WŁĄCZONA
Korekcja peryferyjnego oświetlenia

Funkcja ta koryguje peryferyjne oświetlenie kadru, tj. przyciemnienie czterech narożników obrazu.
Użytkownicy mogą świadomie wybrać przyciemnienie peryferyjnych partii kadru, aby uwypuklić na zdjęciu główny motyw znajdujący się w centrum kadru korzystając z unikalnego, wysmakowanego odwzorowania obrazu.
Korekcja może być zastosowana w skali 11 poziomów w zakresie od -5 do +5 (łącznie z wartością 0).

 • Gdy korekcja jest WYŁĄCZONA
 • Gdy korekcja jest WŁĄCZONA