This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Operability

Just select the ‘Wide Conversion Lens’ option in the Fujifilm X100’s shooting menu

Opracowany specjalnie dla aparatu X100 (*1), aby uzyskiwać najdoskonalszą jakość obrazu, nawet wówczas, gdy wykorzystywany jest pełny otwór przysłony f/2.0, porównywalną z jakością, jaką zapewnia oryginalny obiektyw.
Nie wpływa na minimalną odległość działania przy makrofotografii.

  • *1 : Zaktualizuj firmware aparatu X100 (do wersji 1.30 lub nowszej) i aby skorzystać z konwertera, włącz tryb Konwertera Szerokokątnego.
Stąd możesz pobrać dedykowany firmware.
  • Włącz tryb Konwertera Szerokokątnego, aby uzyskać optymalną korekcję obrazu.

Łatwa obsługa

  • W trybie optycznego celownika (OVF) cztery narożniki ramki zakresu fotografowania oznaczone są ikonami narożników  .
    Ramka oznaczona ikonami narożników  stanowi odpowiednik 80% pola widzenia rejestrowanego w kadrze.
  • Wyświetlany indeks odległości uwzględnia długość ogniskowej konwertera szerokokątnego, aby zapewnić takie same warunki obsługi jak przy korzystaniu z samego aparatu X100.

Gdy włączona jest korekcja ramki AF, celownik wyświetla ramkę AF z korekcją paralaksy dla konwertera szerokokątnego w celu precyzyjnego potwierdzenia pozycji ostrości.