Polska

Filmy i Ekrany

Nasze doświadczenie zapewnia doskonałe wyniki w obrazowaniu

Wspieramy Nasze rozwiązania w obrazowaniu medycznym oferując Państwu szeroki zakres wysoce niezawodnych filmów, ekranów i procesorów.

Filmy i Ekrany

Procesory

Zastosowanie w Mammografii

Filmy i Ekrany

Procesory

Zastosowanie w Mammografii

Uwagi

  • Specyfikacje i wygląd zewnętrzny urządzeń może ulec zmianie bez uprzedzenia.
  • Język oznaczeń różni się w zależności od rejonu oraz kraju.
  • Produkty są zgodne z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju,w którym są sprzedawane.