This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Amulet Innovality

Innowacja i najwyższa jakość w mammografii

Nowy lider serii Amulet. Dostępna opcja tomosyntezy i biopsji.

Dostępne 2 tryby tomosyntezy

 • Najwyższa jakość obrazu dzięki nowemu detektorowi
 • Inteligentna kontrola ekspozycji i-AEC
 • System HARMONY dla zwiększenia komfortu badania
 • Nowa adaptacyjna płytka kompresyjna

Pobierz dokumenty

Broszura
(2.34 MB)

Płytka kompresyjna “Fit Sweet ”


Ta unikalna adaptacyjna płytka kompresyjna dopasowuje się do kształtu piersi, pozwalając na równomierne rozłożenie nacisku a jednocześnie bezpiecznie utrzymuje pierś zapewniając adekwatne rozłożenie tkanki.

 

Łagodne i nastrojowe oświetlenie łagodzące niepokój pacjentek

 

Ciepłe stłumione światło jest używane do podświetlenia podstawy urządzenia, pomagając pacjentkom się zrelaksować i umożliwiając przeprowadzenie badania przy minimalnym stresie.


Dekoracyjne naklejki dopasowane do wystroju

Dostepnych jest pięć różnych naklejek, tworzących łagodny klimat. Można wybrać taki wygląd podstawy urządzenia, który najlepiej dopasuje się do otoczenia – tym samym dając dalszy efekt polepszający ogólny nastrój pacjentek.

                   

Wyjatkowy detektor - szybkie badanie - niskie dawki promieniowania

 

[Image] Nowy unikalny detektor do szybkiej i niskodawkowej akwizycjiAMULET Innovality wykorzystuje detektor (FPD) z bezpośrednim typem konwersji zbudowany z amorficznego selenu (a-Se), wykazuje doskonałą wydajność konwersji spektrum promieniowania RTG wykorzystywanego w mammografii. Nowa technologia HCP maksymalizuje skuteczność zbierania sygnału elektrycznego z promieniowania RTG, aby uzyskać wysoką rozdzielczość minimalizując jednocześnie szumy.Ta unikalna konstrukcja umożliwia realizację wyższego DQE (kwantowa skutecznosc detekcji) niż z typowej kwadratowej matrycy paneli TFT. Dzięki informacjom zebranym za pomocą detektora HCP, AMULET Innovality tworzy obrazy o wysokiej rozdzielczości w rozmiarze piksela 50µm - najmniejszym dostępnym w tym typie detektorów bezpośrednich.

[Image] Conventional square pixel[Image] AMULET Innovality hexagonal pixel

 

                    Tradycyjny kwadratowy piksell                            Sześciokątny piksel w AMULET Innovality

Tomosynteza: umożliwia obserwację wewnętrznych struktur piersi

[Image] Tomosynthesis: making it possible to observe the internal structure of the breastW tomosyntezie piersi lampa RTG porusza się po łuku pozyskując szereg niskodawkowych zdjęć rentgenowskich. Zdjęcia wykonywane są pod róznymi kątami i rekonstruowane jako warstwy dzięki czemu badana struktura pozostaje zawsze wyraźnie widoczna. Tak zrekonstruowane zdjęcia tomograficzne ułatwiają identyfikacje zmian, które mogą być trudne do zobrazowania przy standardowym badaniu mammograficznym ze względu na nakładające się na siebie struktury w budowie piersi.

 

Tomosynteza w AMULET Innovality posiada szeroki zakres zastosowań dzięki wykorzystaniu dwóch trybów pracy odpowiada najbardziej zaawansowanym potrzebom badawczym. Tryb standardowy (ST) łaczy krótki czas ekspozycji, czyli efektywny przepływ pracy z niską dawką promieniowania, natomiast tryb HR umożliwia tworzenie obrazów o najwyższym poziomie szczegółowości zawsze koncentrując zdjęcie na badanym obszarze.

Dwa moduły dopasowane do szerokiego zastosowania badań klinicznych

Tryb standardowy ST

[Image] ST (Standard) mode

Kąt akwizycji: ±7.5°
Rozmiar pikseli: 150/100 μm

Mniejszy zasięg kątowy i szybka akwizycja pozwala na otrzymanie jednej z naszybszych na rynku tomosyntezy z relatywnie niską dawką.

 

[Image] ST (Standard) mode


Tryb wysokiej rozdzielczosci HR

Kąt akwizycji: ±20°[Image] HR (High Resolution) mode
Rozmiar pikseli: 100/50 μm

Większy zasięg kątowy i wysoka rozdzielczość pozwalają precyzyjnie określić region zainteresowania i pokazać go z pełnia detali.

 

[Image] HR (High Resolution) mode

System inteligentnego AEC dostosowuje dawkę promieniowania X dla każdego typu piersi

[Image] Intelligent AEC optimizes the X-ray dose for each breast type

System inteligentnego AEC ma przewagę przy określaniu optymalnej dawki promieniowania X nad standardowym systemem AEC, gdzie sensor położenia jest na stałej pozycji.

Podczas analizy informacji uzyskanych z wstępnych pre-ekspozycji o śladowej dawce, i-AEC bierze pod uwagę gęstość gruczołu sutkowego przy jednoczesnym określeniu energii promieniowania RTG i doborze wymaganej dawki.

Umożliwia badanie nawet przy obecności implantów piersi – i-AEC wykonuje obliczenia z parametrów ekspozycji o wiele dokładniej niż jest to możliwe w standardowym systemie AEC. Dzięki zastosowaniu trybu automatycznego dla piersi z implantami, i-AEC może jeszcze bardziej usprawnić pracę radiologa i technika.

Tradycyjne AEC
[Image] Wymaga ręcznej regulacji ustawień na podstawie zakładanej lokalizacji gruczołu sutkowego.
inteligentne AEC
[Image] Automatycznie wybiera obszar ekspozycji w obrazie poprzez wstępną niskodawkową ekspozycję.
Wymaga ręcznej regulacji ustawień na podstawie
zakładanej lokalizacji gruczołu sutkowego
Automatycznie wybiera obszar ekspozycji w obrazie
poprzez wstępną 
niskodawkową ekspozycję

                                                

Dedykowana mammografii stacja akwizycyjna AWS

Optymalny czas pracy
 • Zintegrowany kontroler RTG pozwala na ustawienie i potwierdzenie warunków ekspozycji na tym samym ekranie.
 • Ekran badania można przełączyć w tryb wyświetlania 1, 2 bądź 4 obrazów.
 • Poszczególne obrazy mogą być bezpośrednio przesłane w trakcie badania na PACS, przeglądarkę lub drukarkę.
 • Podczas oglądania zdjęć z łatwością można ustawić gęstość i kontrast.
 • Ustawienie lewego i prawego obrazu można regulować automatycznie, jak i ręcznie.

[Image] AWS [Image] High definition second monitor

AWS                                   Drugi monitor o wysokiej rozdzielczości

Drugi monitor o wysokiej rozdzielczości (3M/5M: opcja)
 • Do stacji akwizycyjnej można dodać drugi opcjonalny monitor o wysokiej rozdzielczości, zapewniając dostęp do poprzednich badań wywołanych z PACS.
 • W przypadku tomosyntezy zrekonstruowane obrazy mogą być wyświetlone i poddane kontroli jakości.