Polska

Radiografia Pośrednia

Wynalazca i światowy lider Systemów Radiologicznych

FUJIFILM jest światowym pionierem pierwszego Cyfrowego Systemu Rentgenowskiego. Od 1983 roku, w dziedzinie Radiografii Pośredniej Fuji ( ang. Fuji Computed Radiography, FCR) Fujifilm pozostaje liderem, oferując najszersze portfolio produktowe, aby sprostać wszelkim wymaganiom dotyczących zastosowań obrazowania

Nośniki obrazu dla Diagnostycznego Obrazowania Cyfrowego

Radiografia pośrednia wykorzystuje płyty obrazowe ( ang. Imaging Palte, IP), zamiast tradycyjnych klisz rentgenowskich. Płyta obrazowa zawiera światłoczułą warstwę fosforu, która gromadzi promieniowanie rentgenowskie. Skanowanie płyty obrazowej powoduje uwalnianie energii i wytworzenie sygnałów elektronicznych, które są przetwarzane do cyfrowej postaci. Fluorek Baru fosforyzuje w warstwie o wysokiej gęstości dostarcza czułości, ostrości i niskiego szumu w radiografii pośredniej. Płyta obrazowa jest umiejscowiona w kasecie do ekspozycji na promieniowanie RTG.

Uwagi:

* Produkty serii Capsula w Stanach Zjednoczonych są rozpowszechniane i sprzedawane pod nazwą Carbon.

Nośniki obrazu dla Diagnostycznego Obrazowania Cyfrowego

Radiografia pośrednia wykorzystuje płyty obrazowe ( ang. Imaging Palte, IP), zamiast tradycyjnych klisz rentgenowskich. Płyta obrazowa zawiera światłoczułą warstwę fosforu, która gromadzi promieniowanie rentgenowskie. Skanowanie płyty obrazowej powoduje uwalnianie energii i wytworzenie sygnałów elektronicznych, które są przetwarzane do cyfrowej postaci. Fluorek Baru fosforyzuje w warstwie o wysokiej gęstości dostarcza czułości, ostrości i niskiego szumu w radiografii pośredniej. Płyta obrazowa jest umiejscowiona w kasecie do ekspozycji na promieniowanie RTG.