Polska

Dział Systemów Medycznych FUJIFILM Europe, przedstawia raport w jaki sposób europejskie oddziały zajmujące się chorobami piersi prowadzą programy badań przesiewowych podczas pandemii Covid-19

Raport przygotowany na podstawie wywiadów przeprowadzonych we wrześniu i październiku 2020 r., wykazał, że wpływ pandemii Covid-19 drastycznie ograniczył dostęp do oddziałów zajmujących się chorobami piersi, ale jednocześnie skłonił do wdrożenia środków maksymalizujących bezpieczeństwo pacjentów - głównie kobiet poddawanych mammografii.

26.11.2020

 

Podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 kraje w całej Europie zawiesiły programy badań przesiewowych w kierunku raka piersi ze względu na zamknięcie oddziałów w szpitalach.

W rezultacie mnóstwo kobiet z objawami raka piersi zrezygnowało z wizyty u lekarza i nie poddało się mammografii przesiewowej. W niektórych rejonach liczba pacjentów, u których wykonano mammografię, spadła o ponad dwie trzecie.

W zależności od okresów izolacji, które różniły się w poszczególnych krajach, europejskie oddziały zajmujące się chorobami piersi były zamykane jeden po drugim, najpierw we Włoszech, a następnie we wszystkich pozostałych krajach. Oddziały prowadzące badania przesiewowe w szpitalach w całej Europie musiały szybko wprowadzić nowe protokoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy i pacjentów. Personel został wyposażony we wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa, a przestrzenie zostały przeprojektowane tak, aby stale zachowany był dystans społeczny i ograniczone ryzyko zarażenia. W całej Europie opieka medyczna nad kobietami została zreorganizowana, aby stawić czoła wyzwaniu COVID-19, wykazując wzorowe i skuteczne podejście do zmian. Nawet po zakończeniu „lockdownu” w Europie wiele kobiet nie uczestniczyło w ponownym uruchomieniu programów przesiewowych z obawy przed zarażeniem koronawirusem. Mamy jednak świadomość, że badania przesiewowe w kierunku raka piersi mogą uratować życie, a szereg badań przeprowadzonych przez niektóre wiodące instytucje badawcze sugeruje, że zaprzestanie badań przesiewowych może spowodować wzrost odsetka kobiet, które umrą na raka piersi w przyszłości.

Aby zrozumieć te zmiany, zaprosiliśmy europejskich ekspertów zajmujących się badaniami przesiewowymi raka piersi, aby pomogli nam przygotować raport, skupiający się na obecnej sytuacji na oddziałach zajmujących się chorobami piersi. Poprosiliśmy ich, aby opowiedzieli nam, w jaki sposób skutki pandemii wymagły wdrożenia nowych modeli pracy i zmian w opiece nad pacjentami.

Z przeprowadzonych wywiadów wyłania się wspólny wątek, a mianowicie szybka reakcja na potrzeby bezpieczeństwa narzucone przez pandemię.

mówi Eiji Ogawa, VP Modality Solutions, z Działu Utrzymania Jakości i Regulacji Systemów Medycznych FUJIFILM Europe GmbH

Aby umożliwić obsługę pacjentek, oddziały zajmujące się chorobami piersi wdrożyły nowe procedury i sposób działania. Wszystko to zostało udało się wprowadzić w czasie, gdy systemy opieki zdrowotnej na całym świecie znajdują się pod ogromną presją pandemii Covid-19. System umawiania badań przesiewowych został przeprojektowany, aby umożliwić kobietom przełamanie bariery strachu i tym samym dotrzymanie terminu wizyty przy zachowaniu wszystkich środków ostrożności. Chcielibyśmy gorąco podziękować pracownikom służby zdrowia za odpowiedź na nasz apel, za wsparcie w przygotowaniu niniejszego raportu, a przede wszystkim za niestrudzoną pracę, jaką wykonują w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Obecnie, gdy w Europie trwa druga fala pandemii, konieczne jest wznowienie i utrzymanie programów badań przesiewowych, ponieważ rak piersi nie będzie czekał na zakończenie pandemii, a oddziały leczenia chorób piersi są gotowe do odegrania kluczowej roli w profilaktyce.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Luana Porfido, Head of Corporate Communication and Integration Chief,
luana.porfido(at)fjifilm(dot)com

Najświeższe wiadomości:
  • News Releases
  • Business Products
  • Systemy medyczne