This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Fujifilm na liście 100 najbardziej innowacyjnych firm Clarivate Analytics 2016 Top 100 Global Innovator

12.01.2017
FUJIFILM Corporation (Prezes: Kenji Sukeno) została wytypowana do listy Claritive 2016 Top 100 Global Innovator piąty rok z rzędu w uznaniu za jej osiągnięcia jako jedna z najbardziej innowacyjnych firm na świecie.

Firma Claritive Analytics (dawniej działająca pod nazwą Intellectual Property & Science Thompson Reuters) tworzy listę 100 najlepszych na świecie firm, które dążą do ochrony wynalazków poprzez zastrzeganie praw własności intelektualnej i są światowymi liderami w kwestii innowacyjnych odkryć i inicjatyw w oparciu o liczbę zarejestrowanych patentów, które są miarodajnym czynnikiem świadczącym o innowacyjności. Metodologia wyboru Clarivate Analytics 2016 Top 100 Global Innovator opiera się na czterech głównych kryteriach: “całkowita liczba patentów”, “odsetek przyznanych patentów”, „globalny zasięg oferty” oraz „wpływ patentów poświadczony o liczbę publikacji” przy użyciu platformy ds. własności intelektualnej i analityki biznesowej Clarivate Analytics. Korporacja Fujifilm została wytypowana jako jedna ze 100 najlepszych firm za szczególnie wysoki „odsetek przyznanych patentów”, jak również za wysokie wyniki w pozostałych kryteriach.

Fujifilm stara się kontynuować tworzenie wartości dla społeczeństwa i przyczynianie się do rozwiązywania problemów społecznych przy poszukiwaniu możliwości rozwoju biznesu oraz rozwoju własności intelektualnej, które istotnie przyczyniają się do biznesu poprzez ścisłą koordynację swojej działalności gospodarczej z prowadzeniem badań rozwojowych. Fujifilm będzie nadal promować aktywnie program badań i rozwoju (R&D) i działać na rzecz ochrony i wykorzystania własności intelektualnej stworzonej z programu

Najświeższe wiadomości:
  • Firma