Polska

FUJIFILM ogłasza rozpoczęcie III fazy badań klinicznych leku przeciwwirusowego przeciw grypie AVIGAN Tablet na Covid-19 i zobowiązuje się do zwiększenia jego produkcji

31.03.2020
Avigan

Avigan

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. (Prezydent: Junji Okada) ogłosił 31 marca br rozpoczęcie III fazy badań klinicznych leku przeciwwirusowego przeciw grypie AVIGAN Tablet (substancja czynna: favipiravir) w Japonii w celu oceny jego bezpieczeństwa i skuteczności dla pacjentów z COVID-19, infekcją dróg oddechowych wywołaną przez nowy koronawirus (SARS-CoV-2).

Po szybkim i globalnym wybuchu COVID-19 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że koronawirus stał się globalną pandemią. Ponieważ liczba pacjentów z COVID-19 stale rośnie na całym świecie, konieczne jest pilne opracowanie skutecznych metod leczenia.

AVIGAN, zatwierdzony do produkcji i sprzedaży jako lek przeciwwirusowy przeciwko grypie w Japonii, ma mechanizm działania selektywnego hamowania polimerazy RNA zaangażowanej w replikację wirusa grypy. Ze względu na ten mechanizm oczekuje się, że AVIGAN może potencjalnie wywierać działanie przeciwwirusowe na nowy koronawirus, ponieważ jest sklasyfikowany w tym samym typie wirusa o pojedynczej nici RNA co grypa, a jego kliniczne zastosowanie w leczeniu COVID-19 jest obecnie badane.

Na początku marca FUJIFILM już rozpoczął zwiększoną produkcję AVIGAN, a teraz planuje przyspieszyć produkcję AVIGAN poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi partnerami odpowiadając na potrzeby japońskiego rządu i innych krajów.

FUJIFILM zamierza współpracować w zakresie dostaw AVIGAN do innych krajów w porozumieniu i koordynacji z rządem japońskim w celu zwalczania COVID-19 i przyczynienia się do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się globalnej pandemii na jak najwcześniejszym etapie.

O AVIGAN®Tablet
W 2014 roku AVIGAN Tablet został zatwierdzony do produkcji i sprzedaży w Japonii, jako lek przeciwwirusowy, przeciwko grypie. Stosowanie leku można rozważać wyłącznie w przypadku nowych lub nowo pojawiających się zakażeń wirusem grypy, w przypadku których inne leki przeciwwirusowe na grypę są albo nieskuteczne albo niewystarczająco skuteczne i rząd Japonii podejmie decyzję o jego zastosowaniu.

Jako, że AVIGAN jest produkowany i dystrybuowany wyłącznie na żądanie rządu japońskiego, ma być dostarczany wg decyzji japońskiego Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej. Dlatego też rząd Japonii ma pewien zapas leku, chociaż nie był on nigdy dostępny w szpitalach i aptekach w Japonii ani poza jej granicami.

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. prowadzi badania, rozwój, produkcję i sprzedaż radiofarmaceutyków i małocząsteczkowych produktów farmaceutycznych. W ścisłej współpracy z FUJIFILM Corporation dąży do opracowania innowacyjnych diagnostycznych i terapeutycznych radiofarmaceutyków, a także leków terapeutycznych o unikalnych mechanizmach działania w dziedzinie onkologii, chorób ośrodkowego układu nerwowego i chorób zakaźnych tam, gdzie istnieją znaczące niezaspokojone potrzeby medyczne. Pracuje również nad opracowaniem nowych leków wykorzystujących technologie systemu podawania leków (DDS), zaprojektowanych w celu terminowego dostarczenia wymaganej ilości leku do określonego obszaru ciała. Wykorzystując synergię urządzeń do diagnostyki in vitro z odczynnikami należącymi do spółek z grupy FUJIFILM, firma rozszerzy swoją ofertę kompleksowych rozwiązań od diagnostyki po leczenie.

Firma FUJIFILM Toyama Chemical rozszerzyła swoje obszary działalności o medyczne rozwiązania „Internetu Rzeczy”, w tym system wspomagający prace kontrolne wydawania leków przez farmaceutów oraz urządzenie transportowe, które umożliwia ścisłą kontrolę temperatury odpowiednią dla produktów z krwi, komórek i tkanek wykorzystywanych w medycynie regeneracyjnej.

Poprzez opracowywanie i dostarczanie wysokiej jakości nowych leków o wysokiej wartości dodanej i produktów do diagnostyki klinicznej FUJIFILM Toyama Chemical stara się odpowiadać na różne wyzwania społeczne oraz przyczyniać się do poprawy medycyny i jakości życia.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź fftc.FUJIFILM.co.jp/en
Najświeższe wiadomości:
  • Business Products
  • Consumer Products
  • Aparaty cyfrowe
  • Healthcare
  • Systemy medyczne
  • Druk zdjęć