This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

FUJIFILM przedstawia nową technologię wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej ze zmiennymi współczynnikami wpływającymi na zwiększenie kontrastu i ostrości obrazu

02.03.2015
Podczas 21-go dorocznego Europejskiego Kongresu Radiologicznego ECR 2015, firma FUJIFILM Europe zaprezentuje nowatorskie narzędzie do obróbki zdjęć – wirtualną kratkę przeciwrozproszeniowa, która inteligentnie dostosowuje kontrast, aby podnieść jakość obrazów wykonanych bez kratki przeciwrozproszeniowej. .

„Wirtualna kratka firmy Fujifilm przeznaczona jest do badań klatki piersiowej i jamy brzucha, które generują znaczne poziomy rozproszenia promieniowania RTG, ale gdzie nie zawsze można zastosować kratkę przeciwrozproszeniową. Podobnie jak przy użyciu fizycznej kratki, kratka wirtualna redukuje efekt rozproszenia zwiększając jasność i kontrast obrazu dla zdjęć wykonanych bez użycia kratki fizycznej” mówi Hidetoshi Izawa, European Marketing Manager, FUJIFILM Europe GmbH.

Fizyczne kratki przeciwrozproszenowe wymagają precyzyjnego ustawienia lampy RTG i detektora/kratki w celu wyeliminowania zarówno artefaktów obrazu, jak i degradacji. Korzystanie z kratki wirtualnej, a nie fizycznej eliminuje możliwość wystąpienia artefaktów wynikających z niedopasowania, zapewniając wysoki kontrast obrazu bez typowych wad związanych z użyciem kratki fizycznej. Przetwarzanie kratki wirtualnej będzie bardzo korzystne dla technologów wykonujących mobilne obrazowanie na pogotowiu, sali operacyjnej, pacjenta znajdującego się na wózku inwalidzkim lub jakiekolwiek inne badania, gdzie nie mają kratki przeciwrozproszeniowej o optymalnym współczynniku lub jakiejkolwiek kratki pod ręką.

Jak pokazano to na ECR 2015 EPOS Online Exhibit, technologia wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej posiada również możliwość redukcji dawki promieniowania. Wstępne badania tej nowej technologii na fantomie wykazały, że podczas wykorzystania wirtualnej kratki można osiągnąć nawet 50% redukcją dawki dla tego samego obrazu co przy użyciu kratki fizycznej. Chociaż potencjał redukcji dawki nie został jeszcze szeroko zweryfikowany w warunkach klinicznych, to korzyści płynące z zastosowania technologii wirtualnej kratki w poprawie zarówno jakości obrazu, jak i czasu pracy są już widoczne .


Stoisko firmy Fujifilm zanjduje się w Austria Center Vienna, Expo B, Stoisko Nr 209 
Najświeższe wiadomości:
  • Systemy medyczne