This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Polska

Fujifilm rozwija działalność w zakresie wysokofunkcyjnych środków chemicznych i chemii laboratoryjnej, uruchamiając dział wysokowartościowych środków chemicznych

Struktura firmy zostaje wzmocniona, aby zapewnić synergię z Wako Pure Chemical Industries

04.04.2017

Firma FUJIFILM (prezes: Kenji Sukeno) w dniu 1 kwietnia 2017 r. uruchomiła dział wysokowartościowych środków chemicznych, rozszerzając działalność w zakresie wysokofunkcyjnych środków chemicznych i chemii laboratoryjnej.

Wysokofunkcyjne środki chemiczne to obszar, w którym spodziewane są duże wzrosty ze względu na ich zastosowanie na rozmaitych polach. Przykładami wysokofunkcyjnych środków chemicznych są surowce do produkcji superchłonnych polimerów stosowanych w artykułach codziennego użytku i fotomasek* potrzebnych do produkcji półprzewodników. Zapotrzebowanie na wspomniane artykuły codziennego użytku rośnie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, natomiast rynek materiałów półprzewodnikowych powinien utrzymać silny wzrost wraz z postępami w dziedzinie teleinformatyki.

Ponadto oczekuje się, że rynek chemii laboratoryjnej będzie się solidnie rozwijał dzięki jej zastosowaniom w pracach nad nowymi lekami oraz innymi przełomowymi technologiami i produktami, a także w analizie środowiskowej w zakresie jakości wody i gleby.

Fujifilm wykorzystuje zaawansowaną technologię syntezy chemicznej do produkcji odczynników odtwarzających kolory w filmach fotograficznych i innych wysokofunkcyjnych środków chemicznych. Technologia ta ma także zastosowanie w wytwarzaniu wysokiej jakości komponentów do wyświetlaczy LCD i materiałów graficznych. Rozwijając działalność w zakresie wysokofunkcyjnych środków chemicznych i chemii laboratoryjnej, firma postanowiła uruchomić dział wysokowartościowych środków chemicznych. Pozwoli to stworzyć strukturę zapewniającą synergię z wiodącym producentem chemii laboratoryjnej Wako Pure Chemical Industries, Ltd.**. Oferta przejęcia Wako Pure Chemical została formalnie sfinalizowana 3 kwietnia 2017 r., w wyniku czego od 21 kwietnia 2017 r. podmiot ten stał się skonsolidowaną jednostką zależną Fujifilm, co znacznie wzmocni dotychczasową działalność firmy w zakresie chemii specjalistycznej i laboratoryjnej.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć udział w tym rynku, Fujifilm zamierza wykorzystać rozbudowaną sieć dystrybucyjną Wako Pure Chemical w Japonii do rozprowadzania swojego asortymentu 200 tysięcy substancji chemicznych, jednocześnie wykorzystując własną sieć dystrybucji w innych krajach do sprzedaży chemii specjalistycznej i laboratoryjnej wytwarzanej przez Wako Pure Chemical. Połączenie zaawansowanych technologii syntezy chemicznej obu firm pozwoli przyspieszyć rozwój działalności i opracować nowe rozwiązania w dziedzinie wysokofunkcyjnych środków chemicznych i chemii laboratoryjnej.

Fujifilm zamierza dalej rozwijać swoją ofertę wysokofunkcyjnych środków chemicznych i chemii laboratoryjnej, tworząc wydajne produkty o wartości dodanej.

* Materiały nanoszone na płytkę podczas rysowania wzoru układu na wstępnym etapie produkcji półprzewodników.
** Oferta Wako Pure Chemical obejmuje chemię laboratoryjną, kliniczne leki diagnostyczne i chemię specjalistyczną. Dział wysokowartościowych środków chemicznych będzie się zajmował chemią laboratoryjną i specjalistyczną (z wyjątkiem niektórych produktów, takich jak pożywki dla komórek i materiały półprzewodnikowe).

: