Polska

Fujifilm ustanowiło nowy rekord pojemności zapisu danych – 154TB na zaawansowanej prototypowej taśmie

Potwierdzono, że obecny format taśmy zabezpieczy także przyszłe wymagania w zakresie pojemności nośników zapisu

20.05.2014
Kleve, Niemcy, 16 maja, 2014 – Odwołując się do własnych technologii NANOCUBIC™ oraz Barium Ferrite (BaFe) firma FUJIFILM poinformowała, że we współpracy z IBM uzyskała nowy rekord zapisu na liniowej taśmie magnetycznej i osiągnęła gęstość zapisu danych wynoszącą 85.9 miliardów bitów na cal kwadratowy. Ta przełomowa gęstość zapisu danych sprawia, że standardowa kaseta LTO byłaby w stanie pomieścić 154 terabajty nieskompresowanych danych, czyli 62 razy więcej niż wynosi pojemność obecnych kaset generacji LTO 6. Nowy rekord osiągnięto stosując zaawansowaną prototypową taśmę wykorzystującą technologię NANOCUBIC opracowaną przez Fujifilm, a także zaawansowane napędy taśmowe stworzone przez IBM. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu gęstości zapisu danych jest niezwykle istotne, gdyż ilość danych korporacyjnych wzrasta w niewiarygodnym tempie, a bezpieczny i niezawodny zapis danych jest krytycznym procesem dla dzisiejszego rynku. Razem z  partnerami w IBM, Zostały stworzone podstawy dla niezwykle wysokiej gęstości zapisu danych na taśmie i co istotne, jest to zapis szybki oraz efektywny zarówno kosztowo, jak i energetycznie – przez co doskonale wpisuje się w potrzeby i oczekiwania każdej organizacji.   Badania prowadzone przez Fujifilm pozwoliły na przezwyciężenie trudności związanych ze zmniejszonymi wymiarami cząsteczek magnetycznych oraz pogorszeniem termicznej stabilności nośnika. Udoskonalona technologia NANOCUBIC zmniejsza objętość magnetycznych cząstek BaFe, co jest istotne dla zwiększania gęstości zapisu danych, a jednocześnie utrzymuje ich termiczną stabilność, by zapewnić długofalowe archiwizowanie zapisanych danych. Własna technologia nośnika Fujifilm Wzbogacone cząsteczki NANO Nowa metoda syntezy BaFe zmniejsza objętość cząsteczek zachowując ich termiczną stabilność poprzez ograniczenie zróżnicowania wielkości cząsteczek oraz ich właściwości magnetycznych. Technologia tworzy jednolite cząsteczki NANO o spójnych właściwościach magnetycznych. Udoskonalone powlekanie i dyspersja NANO Nowy proces dyspersji oraz materiał wykorzystywany przy dyspersji umożliwiają oddzielenie każdej cząsteczki BaFe i pozwalają uniknąć skupiania się drobnych cząsteczek BaFe. Jednolicie rozproszone cząsteczki BaFe tworzą cieńszą warstwę magnetyczną o niezwykle gładkiej powierzchni. Zastosowane technologie prowadzą do poprawienia stosunku sygnału do szumów i pozwalają przenosić szerszy zakres częstotliwości, a ponadto eliminują potrzebę stosowania drogich metod nanoszenia metalu lub powlekania przez ulatnianie. Prostopadła orientacja NANO Nowa technologia sprawia, że można precyzyjnie sterować orientacją cząsteczek BaFe wykorzystując magneto-krystaliczną anizotropię BaFe, aby tym samym zapewnić wysoką jakość odczytu sygnału w szerokim paśmie częstotliwości.  Współpraca z IBM Już po raz  trzeci w okresie niespełna 10 lat, gdy Fujifilm pracując wspólnie z naukowcami z IBM dokonało takiego osiągnięcia. Zespół w IBM skupił się na udoskonalaniu technologii głowicy, aby stworzyć znacznie silniejsze pola magnetyczne w celu poprawy pojemności taśmy oraz prędkości i niezawodności odczytu, wykorzystując przy tym opracowaną przez Fujifilm zaawansowaną technologię NANOCUBIC. Firma FUJIFILM spodziewa się, iż uzyskane taśmy o dużych pojemnościach okażą się najbardziej niezawodnymi i przystępnymi cenowo rozwiązaniami zapisu danych spełniającymi wymagania związane z obsługą Big Data i przechowywaniem w chmurze. Aby zrealizować ten przełomowy krok, badacze IBM opracowali nowe technologie, w tym: ·     udoskonaloną głowicę pola zapisu, która umożliwia wykorzystanie znacznie drobniejszych cząsteczek BaFe ·     zaawansowaną kontrolę serwomechanizmu pozwalającą na pozycjonowanie głowicy z dokładnością nano-skali i umożliwiającą 27-krotne zwiększenie gęstości ścieżek w porównaniu z formatem LTO6 ·     innowacyjne algorytmy przetwarzania sygnału dla kanałów danych, aby umożliwić niezawodne działanie niezwykle cienkich, 90nm, magneto-rezystantnych czytników (GMR)
Zobacz, co IBM mówi na temat najbardziej wytrzymałej, niezawodnej i przystępnej cenowo technologii zapisu danych dla epoki Big Data: http://youtu.be/ftBRxAxgmzs.

Zapotrzebowanie na taśmy wyższej pojemności   

Od roku 2000, Fujifilm jest liderem w rozwijaniu wysokiej pojemności taśm do zapisu danych, jakie wykorzystywane są w celach backup’u i archiwizacji. Opracowana przez Fujifilm technologia NANOCUBIC wykorzystuje cząsteczki BaFe ( Ferrytu Baru), które zapewniają wyższą sprawność i dłuższą żywotność archiwizacyjną w porównaniu z konwencjonalnymi taśmami opartymi na cząsteczkach metalu (MP).

Wraz z obserwowanym corocznym wykładniczym wzrostem zapotrzebowania na taśmowe rozwiązania zapisu odkrywane są coraz większe zalety tego nośnika danych. Taśmy oferują  wysoką pojemność zapisu w zestawieniu ze swoją niewielką objętością, zapewniają niezawodność na wiele dziesięcioleci oraz wyróżniają się bezpiecznym szyfrowaniem danych. Taśma stanowi najbardziej efektywną kosztowo, a zarazem najbardziej ekologiczną formę zapisu, gdyż nieużywana w ogóle nie wymaga zasilania.

 Fujifilm stale rozwija materiały o wysokiej funkcjonalności i stosuje najbardziej zaawansowane techniki materiałowe do tworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań przeznaczonych na rynek zapisu danych. Zaangażowanie korporacji w tym segmencie rynku potwierdzone jest opracowywaniem wysokiej pojemności doskonałych nośników danych, a jednocześnie największym udziałem w rynku kaset LTO Ultrium, które adresowane są na rynek wieloletniego  zapisu i przechowywania danych. Fujifilm będzie nadal prowadziło prace badawczo rozwojowe związane z nośnikami danych o dużej pojemności opartymi o technologię BaFe.

Najświeższe wiadomości:
  • Recording Media