Polska

Fujifilm wprowadza kolejną generację taśmy wysokiej pojemności wyprodukowanej w technologii BaFe (Ferrytu Baru) : FUJIFILM LTO Ultrium 7

Pojemność zapisu skompresowanych danych 15.0 TB; Wysoka prędkość transferu skompresowanych danych - 750 MB/sek.

18.11.2015
Fujifilm LTO Ultrium7

Fujifilm LTO Ultrium7

Fujifilm LTO Ultrium7

Fujifilm LTO Ultrium7

 

Korporacja FUJIFILM ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu kolejnej generacji taśmy LTO Ultrium 7 (LTO7). Realizując wytyczne siódmej generacji standardu “LTO Ultrium*1” dla magnetycznych taśm zapisu danych, kaseta LTO7 pozwoli na backup i archiwizację dużych ilości danych oraz zapewni wysoką prędkość transferu aż do 750 MB/sek. (300 MB/sek. dla nieskompresowanych danych), a wszystko to przy pojemności zapisu wynoszącej 15.0 TB

(6.0 TB dla nieskompresowanych danych).

Stały postęp technologiczny sprawia, że ilość danych generowanych na całym świecie stale rośnie. Rozwój ten obejmuje wzrost ilości danych, jaki nastąpił wraz z pojawieniem się materiałów wideo wysokiej rozdzielczości w standardzie 4K i 8K; rozpowszechnienie się użycia superkomputerów w badaniach naukowych, analizach genetycznych czy przy opracowywaniu leków; a także postęp, jaki obserwujemy w dziedzinie "Internetu rzeczy" (IoT-Internet of Things). Jednocześnie "zimne dane" czy też dane, do których rzadko uzyskiwano dostęp w miarę upływu czasu, stanowią, wg szacunków, ponad 80% wszystkich danych.

Wraz z gwałtownym wzrostem wykorzystania dużych zbiorów danych (big data), rośnie także potrzeba niezawodnych i efektywnych kosztowo rozwiązań do przechowywania i zabezpieczenia  tych danych do wykorzystania w przyszłości. Użycie nośników taśmowych, zyskuje na popularności zwłaszcza w dużych centrach danych. Sprzyja temu pojemność zapisu taśm, łatwość ich przenoszenia, ekonomiczność energetyczna, ogólne koszty posiadania takich rozwiązań oraz charakterystyka odpowiednia do długoterminowego przechowywania danych. Szacuje się, że zapotrzebowanie na taśmy magnetyczne będzie nadal wzrastać.

Magnetyczne cząsteczki BaFe (Ferrytu Baru) oferują wyjątkową jakość i sprawność zapisu/odczytu i są odpowiednie do długofalowego przechowywania danych. Wysoka koercyjność, wysoki współczynnik sygnału do szumu oraz doskonała charakterystyka częstotliwościowa sprawiają, że cząsteczki magnetyczne BaFe stały się podstawą doskonałej technologii umożliwiającej dalsze zwiększenie pojemności taśm magnetycznych. Wykorzystując wieloletnie inwestycje w badania i rozwój oraz swą wiedzę Fujifilm w 2011 jako pierwsza firma na świecie wprowadziła do handlu taśmy magnetyczne do systemów klasy Enterprise oparte o cząsteczki magnetyczne BaFe (Ferrytu Baru). W roku 2012 Fujifilm wprowadziło kasety LTO Ultrium , które również wykorzystywały cząsteczki BaFe. Przewidując ograniczenia w uzyskiwaniu wyższych pojemności, w oparciu o dominującą w tamtym czasie, choć już przestarzałą, technologię cząsteczek metalu, Fujifilm dość wcześnie wprowadziło do rozwiązań komercyjnych taśmy oparte o cząsteczki BaFe, co zapewniło firmie czołową pozycję na rynku. Opracowane przez Fujifilm taśmy oparte na technologii magnetycznych cząsteczek BaFe, charakteryzują się stabilnością i doskonałą sprawnością działania, niezależnie od napędów, w jakich są stosowane, i co istotne oferują wyjątkową jakość.

Wraz z LTO7, Fujifilm rozwinęło w jeszcze doskonalszym stopniu swoją technologię magnetycznych cząsteczek BaFe oraz technologię “NANOCUBIC*2” zwiększając pojemność zapisu o około 2.4-raza względem wersji LTO6. Obecnie, na taśmach nowej generacji można zapisać  15.0 TB skompresowanych danych. Również transfer danych jest około 1.9 -raza szybszy osiągając 750 MB/sek. przy skompresowanych danych. W porównaniu z LTO5, pojemności i transfer taśm LTO6 zwiększył się odpowiednio o 1.7 i 1.1-raza. Należy tu podkreślić, że przy przejściu od LTO6 do LTO7 wzrost sprawności działania jest znacznie większy. W celu powiększenia pojemności zapisu swoich produktów Fujifilm uzyskało niezwykle precyzyjną dyspersję cząsteczek magnetycznych, co pozwoliło na stosowanie cieńszej warstwy magnetycznej i zredukowało drobne defekty obniżające współczynnik błędów. W ten sposób, Fujifilm pomyślnie wdrożyło większą gęstość zapisu, która jest obecnie dwukrotnie wyższa w porównaniu do generacji LTO6. Ponadto, odpowiedni dobór materiału pozwolił zwiększyć niezawodność, trwałość i sprawność śledzenia danych. Co więcej, opracowana przez Fujifilm technologia cząsteczek magnetycznych BaFe (Ferrytu Baru)  zapewnia niski poziom zmienności właściwości magnetycznych i oferuje większą stabilność i możliwość niezawodnego przechowywania danych przez okres ponad trzydziestu lat, co zweryfikowały specjalne procedury testowe.

Fujifilm jest zaangażowana w rozwój technologiczny w celu dalszego zwiększania pojemności taśmowych nośników zapisu opartych na magnetycznych cząsteczkach BaFe. Zmniejszanie wielkości - mikronizacja - cząsteczek magnetycznych jest głównym czynnikiem poprawiającym gęstość zapisu na taśmach magnetycznych. W kwietniu 2015, Fujifilm we współpracy z IBM zademonstrowało możliwość uzyskania zapisu 220 TB  na  jednej taśmie. Wykorzystano przy tym zaawansowane prototypowe magnetyczne cząsteczki BaFe. 220 terabajtów stanowi najwyższą na świecie pojemność zapisu uzyskaną na powlekanych taśmach magnetycznych.*3

Od wprowadzenia taśm LTO1 w roku 2000, Fujifilm jest liderem w zakresie opracowywania wysokiej pojemności taśmowych nośników zapisu i jako czołowy na świecie producent stale angażuje się w prace rozwojowe mające na celu podnoszenie sprawności i jakości działania swoich rozwiązań*4. Fujifilm będzie nadal rozwijać swoje produkty, by zapewniać wysoką jakość działania i jeszcze lepszą funkcjonalność nośników oraz związanych z nimi usług, aby tym samym spełniać potrzeby i oczekiwania klientów.

*1 Linear Tape-Open, LTO, logotyp LTO logo, Ultrium oraz logotyp Ultrium są zarejestrowanymi znakami handlowymi  Hewlett Packard Enterprise, IBM oraz Quantum w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

*2 Własna, opracowana przez Fujifilm technologia powlekania taśmy magnetycznej ultra cienką warstwą pozwala na uzyskane wysokiej gęstośći i wysokiej pojemności zapisu na taśmie magnetycznej; obejmuje ona takie rozwiązania jak technologię nano-cząsteczek umożliwiającą mikronizację cząsteczek magnetycznych, technologię nano-powlekania oraz technologię nano-dyspersji, która zapewnia jednolitą dyspersję i równomierne ułożenie mikronowych cząsteczek magnetycznych.

*3 Stan na 18 listopada, 2015; dane opracowane przez Fujifilm.

*4 Udział producenta; dane opracowane przez Fujifilm.

1.    Nazwa produktu: FUJIFILM LTO Ultrium 7 Data Cartridge

2.    Data wprowadzenia na rynek: 18 listopada 2015

3.    Podstawowe cechy i właściwości:

 

  Umożliwia wysoką prędkość transferu danych do 750 MB/s i oferuje maksymalną pojemność zapisu wynoszącą 15.0 TB

Taśmy mają 12.65 mm szerokości i mogą zapisywać 3,584 ścieżek osiągając pojemność 15.0 TB w przypadku skompresowanych danych (lub 6.0 TB dla nieskompresowanych danych). Na przykład, LTO7 pozwala na zapisanie dwóch godzin w formacie “4K DCI 24p 10bit” , który jest używany podczas edycji materiałów wideo 4K. Ponadto, 32 kanałowa głowica magnetyczna zastosowana w napędzie taśmy umożliwia szybki transfer danych z prędkością do 750 MB/sek. dla skompresowanych danych (lub 300 MB/sek. dla nieskompresowanych danych). Cała pojemność może być przetransferowana lub przywrócona w ciągu 5.6 godziny.

 

  Wyższa gęstość zapisu uzyskana poprzez zastosowanie własnych technologii: “technologii cząsteczek magnetycznych BaFe” oraz „technologii NANOCUBIC”.

Taśmy LTO7 wykorzystują “cząsteczki magnetyczne BaFe” technologię, którą jako pierwsze skomercjalizowało Fujifilm. Własna technologia Fujifilm - “NANOCUBIC” została opracowana w celu zmaksymalizowania magnetycznych właściwości cząsteczek BaFe.

 

  Optymalne dla centrów danych oraz długofalowego przechowywania materiałów wideo HD

Taśmy LTO7 zapewniają zarówno wysoką pojemność, jak również przechowywania danych przez ponad 30 lat, dzięki czemu są optymalne do ekonomicznego długofalowego zapisu danych, które nie wymagają częstego dostępu. Na przykład, przyjmując, że 1 PB (petabajt) danych przyrasta rocznie o 55% i osiąga 52 PB po 9 latach, łączny koszt poniesiony na przechowywanie danych będzie stanowił jedną szóstą kosztów, jakie trzeba byłoby ponieść korzystając z HDD.*5 W przypadku taśm magnetycznych, którymi można zarządzać offline, cenne dane mogą być bezpiecznie przechowywane przy minimalnym ryzyku uszkodzenia lub utraty danych w związku z awarią systemu, działaniem wirusów czy cyber-ataków.

*5 Dane udostępnione przez amerykańską agencję badawczą „The Clipper Group”. Wszystkie koszty łącznie z napędami, serwerem oraz początkowymi kosztami instalacji, utrzymania, elektryczności są niższe niż jedna szósta kosztów poniesionych przy stosowaniu HDD.

 

  Obsługa LTFS (Linear Tape File System)

LTFS jest otwartym standardem systemu plików stosowanym począwszy od generacji LTO5. Obecność obszaru meta-danych na samej taśmie daje klientom swobodę w doborze oprogramowania backupowego (nie zależy ono od producenta) i pozwala na wymianę danych pomiędzy platformami. Dane zapisane na taśmach magnetycznych mogą być obsługiwane na takiej samej zasadzie jak pliki danych zapisywane na twardych dyskach.

 

4.    Podstawowa specyfikacja:

Pojemność (przy kompresji 2.5x)

6.0 TB (15.0 TB)

Prędkość transferu (przy kompresji 2.5x)

300MB/s (750MB/s)

Liczba ścieżek

3,584 (32 ścieżkowa głowica)

Pamięć kasety (cartridge memory)

130,816Bits (16,352 bajtów); Wewnętrzny EEPROM

Szerokość taśmy

12.65 mm

Grubość taśmy

5.6 μm

Długość taśmy

960 m

 

Aby uzyskać więcej informacji , prosimy o kontakt z oddziałem FUJIFILM w Polsce :

FUJIFILM Europe GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, e-mail: archiwizacja@fujifilm.pl

Files:

Najświeższe wiadomości:
  • Recording Media